Svět moderního umění - Historické okénko

10.11.2020

Devatenácté století bylo obdobím rychle se zvyšujících významných změn. Hlavním spouštěčem byla Průmyslová revoluce, která proběhla v letech 1760 až 1860 a způsobila ohromné změny v dopravě, technologii i výrobě a ovlivňovala všechny oblasti lidského života napříč Amerikou a Evropou.

Lidé se přesouvali do měst, průmysl vzkvétal a vznikala větší poptávka po designu a užitém umění (umělecké prvky na běžně používaných předmětech, tedy například malovaný talíř nebo třeba design časopisu).

Umění bylo ovlivněno hned z několika směrů. Nejen, že se nová třída bohatých podnikatelů stala sběrately a patrony umění, začala ale také vznikat řada výtvarných škol, z nichž nejznámější a jednou z nejvýznamnějších, je Bauhaus. Byla vynalezena barva v tubě a stále více se rozvíjela fotografie, díky níž mohl umělec zachytit daný okamžik fotograficky a podle výsledné fotografie malovat později ve studiu. To ovlivnilo hlavně vznik nového malířského stylu, impresionismu, který se stal první z hlavních škol moderních umění a měl velký dopad na to, jak umělci malovali svět kolem sebe. Cílem impresionismu bylo zachytit okamžitou atmosféru oné neopakovatelné chvíle a jejího duševního rozpoložení a impresionisté odmítali dodržovat dřívější výtvarné pravidlo hledání ideální krásy. Místo toho se snažili zachytit krásu přirozenou.

Kromě vzdoru vůči pravidlům ve formě impresionismu, inspirovaly sociální změny devatenáctého století umělce k tomu, aby hledali nové náměty. Místo toho, aby nadále otrocky pokračovali v malování náboženských subjektů, portrétů a krajin, které měly diváka oslnit, začali tvořit díla, která byla více o člověku samotném, o místech, v nichž žili a o myšlenkách, které je inspirovaly. Města, slumy a železnice se staly novými objekty pro tvoření a podnítily vznik nového malířského žánru - sídelní krajiny.

Mimo změn sociálních, zaznamenalo devatenácté století jistý filozofický vývoj, který umění také velmi ovlivnil. Za růstu politických myšlenek vznikala realistická malba a inspirováni dílem Interpretace snů od Sigmunda Freuda (vydáno v roce 1899) a představou podvědomého myšlení, se umělci začali zajímat o symbolismus, díky němuž později vznikl surrealismus. Umělci ve svých dílech stále více vyjadřovali vlastní subjektivní zážitky, myšlenky a pocity. Umění už nebylo jen o vytváření programované krásy a duševním osvícení, ale o projevení sebe sama. Právě myšlenku o umění jako o něčem víc, než jen o pouhém zobrazení skutečnosti, poprvé vyslovil Paul Cézanne, považovaný za "otce moderního umění", který patřil mezi postimpresionisty.

Paul Cézanne: The Large Bathers, 1898–1905
Paul Cézanne: The Large Bathers, 1898–1905