Status umělce ...

14.05.2023

Publikace obsahuje řadu argumentů a příkladů konkrétních řešení, jejichž cílem je přispět k aktuální diskusi o statusu umělce a umělkyně v ČR, která byla zahájena zařazením tématu do Státní kulturní politiky ČR 2021– 2025 a především jako jednoho z úkolů v rámci komponenty Rozvoj kulturního a kreativního sektoru Národního plánu obnovy.

Publikace obsahuje čtyři kapitoly. 

První se věnuje mezinárodnímu kontextu a přináší přehled doporučení UNESCO a orgánů Evropské unie. Kapitola příklady ze zahraničí nabízí příklady řešící status umělce ve vybraných evropských zemích (Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Irsko) i na úrovni EU a je de facto sborníkem mezinárodní konference Status umělce a umělkyně, která se konala v září 2022 v Praze. 

Další kapitola popisuje zakotvení statusu umělce v ČR a vybrané iniciativy českých organizací a sítí. 

V neposlední řadě publikace obsahuje hlavní zjištění pilotního výzkumu věnovaného otázkám, jak funguje umělec na trhu práce ČR. 

Sondy do kariér profesionálních umělců nabízí řadu postřehů samotných umělců i jejich intepretaci v rámci širšího kontextu. 

Publikace nabízí i shrnutí podnětů pro aplikaci statusu umělce v ČR.