Leona G. Sehnalová

Leona G. Sehnalová ve svých obrazech kombinuje detailní kresbu s kleeovsky intuitivní malbou. Základem pro pochopení jejích obrazů jsou symboly a také barvy. Buď košatě pestré až experimentující, anebo naopak velmi syrové. Obrazy vynikají vlastní rovnováhou a symbolovou mnohovrstevností.

Vzdělání získala ve výtvarných vědách a speciální pedagogice. Aktuálně si jej rozšiřuje o arteterapii. Jako pedagožka se zaměřuje na práci s mládeží. Pochází z Bystrého, i když aktuálně žije, pracuje a tvoří ve Svitavách (Městské muzeum a galerie ve Svitavách) nebo v Boru u Skutče, kde má ateliér a kde pořádá letní výtvarnou školu zvanou ARTáBOR. Během školního roku působí při Městském muzeu a galerii, kde iniciovala vznik GAMU. Jde o Galerijní Ateliér Mladých Umělců, což je vzdělávací koncept, který se svým záběrem snaží skloubit hloubku dějin umění s podporou výtvarných technik a kreativity. Je autorkou populárně naučné knihy Výtvarný ateliér - Pracovní sešit kresebných a malířských technik. Jako ilustrátorka se výrazně prezentovala v knihách Řemesla našich předků anebo v učebnici regionální historie Labyrint svitavských příběhů. Je kurátorkou venkovní galerie Živá zeď (facebook.com/zivazedsvitavy), spoluautorkou konceptu svitavské Galerie Venkovka a aktivní členkou umělecké skupiny Boží mlýny (bozimlyny.com).

Pro ATELIÉR ART FEST si připravila výběr z výstavy ve Žiaru nad Hronom (2016). Jde o abstraktní, místy až meditativní obrazy s geometrickými či přírodními motivy. Výroční výstavu plánuje od půli srpna do konce září 2017 ve svém mateřské galerii ve Svitavách.

www.leonarte.wz.cz

www.facebook.com/leazmuzea


Lea při práci
Lea při práci

Páteční ráno, 150 x 100 cm, kombinovaná technika
Páteční ráno, 150 x 100 cm, kombinovaná technika

Prostor, 100 x 100 cm, kombinovaná technika
Prostor, 100 x 100 cm, kombinovaná technika

Večer nad městem, 150 x 100 cm, kombinovaná technika
Večer nad městem, 150 x 100 cm, kombinovaná technika

Sluneční chrám, 150 x 100 cm, kombinovaná technika
Sluneční chrám, 150 x 100 cm, kombinovaná technika

Danae, 120 x 120 cm, kombinovaná technika
Danae, 120 x 120 cm, kombinovaná technika