Netradičné. Nové. Výnimočné. Neštandardné. Týmito heslami sa riadime pri výbere obrazov. V online galérii Leoneliart pravidelne prinášame nové a neobyčajné obrazy. Sústreďujeme sa predovšetkým na abstraktnú tvorbu od európskych maliarov, podporujúc však najmä tvorbu slovenských a českých umelcov. Každý jeden obraz je autorským dielom, v žiadnom prípade nejde o kópie či reprodukcie.

V rámci nášho projektu, kde chceme ľudí vyzývať k zmysluplným činnostiam sme nadviazali spoluprácu s neziskovou organizáciou Maják.

Naša spolupráca spočíva v tom, že kúpou každého jedného obrazu na www.leoneliart.sk spoločne prispejeme na dobrú vec, a to tým že z predaja každého obrazu bude 5% venovaných práve na podporu činnosti tejto organizácie.

Maják n.o. je prvé zariadenie rodinného typu pre hluchoslepú mládež na Slovensku, kde môžu takto postihnutí ľudia pokračovať vo svojom vzdelávaní, venovať sa svojím aktivitám, žiť plnohodnotný život s pomocou a odbornou starostlivosťou ich vychovávateľov.

Naše obrazy sú určené pre všetkých zberateľov, ktorí túžia po investícii do umenia s pridanou hodnotou.

Kontakty:

Email: info@leoneliart.sk

Web: www.leoneliart.sk

Facebook: https://www.facebook.com/leoneliart/

Instagram: https://www.instagram.com/leoneliart.sk/