Lubomír Miča

Ľubomír Miča(1960), žijúci a pôsobiaci v Senici,je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, tiež zakladateľom záujmového združenia výtvarníkov SenArt v Senici. Na scénu vstúpil ako autodidakt, jednoznačne fixovaný na maliarsku sféru, ktorej sa aktívne venuje zhruba od začiatku milénia. Jeho úsilie od počiatku smeruje do oblasti nepredmetnej tvorby, k autentickým vizuálnym kvalitám, založeným na probléme výtvarných foriem a osobitých pracovných postupov. 

Dlhodobou autorskou stratégiou je richterovsky citovaná štrukturálna abstrakcia. Klasickú maliarsku techniku – olej posúva do atypických výrazových i technologických väzieb, kde kľúčovú rolu zohráva spontánny prednes na pomedzí gestickej maľby. Mimoriadne postavenie v tomto smere majú vibrujúce optické vzťahy farieb a ich akčná projekcia na plátno. Je realizovaná na princípe mnohonásobného aditívneho vrstvenia spektrálnych farebných hmôt do finálnej, reliéfne štruktúrovanej obrazovej plochy. 

Vlastnú masu farby nanáša, prudko rozotiera cestou špecifickej špachtľovej techniky.V záujme overovania si ďalších inovatívnych postupov integruje do maľby v detaile aj konvenčnú štetcovú kultúru na báze jej tónových hodnôt;v poslednom období zasa pridáva nový sgrafitový prvok – vyškrabávanie drobných škvŕn do spodných vrstiev farby. Práve touto najnovšou kolekciou sa v súčasnosti autor prezentuje.

Kontakt:

Ľubomír Miča

S. Jurkoviča 1206/40

905 01 Senica

Slovensko

Email: lubomir.mica60@gmail.com

Tel.: 00421 905 347 154

www.lubomica.sk

facebook: Ľubomír Miča

Instagram: lubomicaart