Lubomír Sléha

Narodil jsem se v Šumperku. Kreslím a maluji od nejrannějšího dětství. Kdysi, už jako dítě, jsem snil o tom být malířem. Celou základní školu jsem navštěvoval lidovou školu umění, kde jsme dostávali první výtvarná zadání od paní učitelky. Vždy, když odešla ze třídy, jsem měl ve zvyku otáčet výkres na druhou stranu a tam kreslit svá tehdy oblíbená témata pravěku. K výtvarnému umění mě dost vedl můj otec, který se sám v životě výtvarné činnosti intenzivně věnoval. Když přišel čas výběru střední školy, bylo zřejmé, kam se budu hlásit. 

Talentové zkoušky jsem úspěšně složil a byl přijat na SUPŠ do Uherského Hradiště v oboru užité malby, kterou jsem také vystudoval. Studium na umělecké škole bylo nezapomenutelným obdobím života, ale ke konci studia jsem se rozhodl nepokračovat ve studiu na vysoké škole. Potom přišel život, zkušenosti, práce, rodina. Přestěhoval jsem se do Londýna (UK), kde jsem žil 9 let a živil se jako řemeslník instalací betonových dekorativních stěrek, což dělám profesně dodnes (lubeton.com). V posledních letech jsem se pevně ukotvil ve svém vztahu k umění a vrátil se aktivně k tomu, co mi bylo dáno do vínku. 

Mým tématem je krajina, portrét a figurální umění. Svět, který nás obklopuje a přesahuje. Své vyjadřování bych nazval volný realismus. Fascinuje mne tenká hranice mezi vnímanou realitou a volností, s jakou ji člověk může zachytit. Jsem stejně přitahován malbou jako kresbou, nemohu jedno oddělit od druhého ani jedno upřednostnit před druhým. Mými oblíbenými technikami jsou kresba nejrůznějšími druhy pastelů, uhlů a rudek. Malba temperou i klasická olejomalba. 

Podklady pro malbu si ve velké míře připravuji sám, používám staré, osvědčené techniky. Mám vztah k ruční práci a řemeslu jako takovému v jeho široké působnosti. 

Svou tvorbu aktuálně prezentuji především na svém instagramu. 

Děkuji za pozornost.

Kontakt:

Instagram: lubomir.sleha

www.artpal.com/lubomirartistHledá se YETTI 2021

Hlasujte pro neobjeveného nejlepšího umělce našeho festivalu! Hlas lidu je hlas boží. Každý může hlasovat pouze jednou. Prvních deset umělců dostane krásnou medaili a první dostane pohár YETTI 2021 - nejlepší umělec pro letošní rok.

Takže vzhůru na hlasování a držíme palce! https://www.survio.com/survey/d/G4F1B6T2B6Z8I3A6P

Vyhodnocení soutěže " Hledá se YETTI 2021" bude v sobotu 30. 10. 2021 v průběhu našeho slavnostního večera na festivalu.