Ludmila Jirásková

Narodila jsem se v Olomouci, kde jsem do svých šedesáti let také žila. Vystudovala jsem chemickou průmyslovku a práci v laboratoři jsem se věnovala až do odchodu do penze.

Ruční práce jsem se naučila od své babičky a maminky. V době mého dětství a mládí ještě nebyla televize takovým běžným zařízením domácnosti jako dnes, tak jsme večery trávili u rádia a, aby ruce nezahálely, pletly jsme a háčkovaly. V té době ještě nebyly záclony z umělých vláken, tak jsme si je vyráběly samy.

Záliba v ručních pracích mi zůstala, a proto se tomu věnuji stále. Své výrobky nabízím v Galerii v kapli svatého Františka Xaverského v Křížově u Sovince společně s obrazy, grafikami a batikou Štefana Búše.