Marek Zimka

Marek pochází z východu Slovenska, od Levočských vrchu. Jako malému chlapci mu učarovali hory, lesy a zvěř žijící tam...věnuje že převážně malbě obrazům přírody, zachytávající faunu a flóru. Malbě obrazů přírody se věnuje již 20 let. Měl několik výstav na Slovensku, reprezentoval svá díla i v Česku, Ostravě, i v Polsku. 

Posláni autora v jeho tvorbě?

Ukázat lidem krásy a rozmanitosti přírody a jejich obyvatel. Vštěpovat lidem do srdci lásku k přírodě, hlavně dětem. Protože jakmile naučíme děti lásce k přírodě, z dívek vyrostou vzorné matky a z mužů otcové, milující nejen přírodu, ale i rodinu.