Marianna Machalová

MariannaMachalová - Jánošíková se narodila v roce 1972, pochází z města Michalovce na východním Slovensku. V patnácti letech se u ní začaly projevovat potíže se zrakem jako následek vážného onemocnění. V osmnácti letech ukončila střední školu maturitní zkouškou. Prognóza lékařů byla už v tomto období neúprosná a bylo zřejmé, že Marianna přijde o zrak. Aby byla později jako nevidomá schopna postarat se sama o sebe a žít i s tímto postižením, absolvovala vzdělávací a rehabilitační kurz ve specializovaném centru v Levoči na Slovensku. Když jí bylo dvacet dva let, naplnily se prognózy lékařů a Marianna zcela přišla o zrak. 

V roce 1990 dokončila kurz školitele Braillova písma a poté vyučovala dospělé nevidomé. Později začala učit i nevidomé děti, kde využila jako prostředek pro názorné vysvětlování vnímání a chápání okolního světa modelování z hlíny a jiných materiálů. Tento zájem se stal pro Mariannu prostředníkem, pomocníkem a možností, jak se vyrovnat se svým životním údělem. Pod svým dívčím jménem Jánošíková vytvořila v roce 1994 svou první sochu, v roce 1995 otevřela na Slovensku v Michalovcích vlastní ateliér. V roce 2000 se Marianna účastnila světové abilympiády v Praze. Byla úspěšná a na dané téma se umístila na druhém místě. Kromě vlastní tvorby se věnovala dětem a vedla zájmové kroužky zaměřené na keramiku a modelování ve slovenských školách a školkách.

V roce 2001 získala ocenění "Slovenka roku". Toto ocenění je udělováno ženám talentovaným, úspěšným nebo s výjimečnými výsledky v různých oblastech života. V roce 2003 se vdala a odstěhovala za manželem do České republiky.

V letech 2003-2005 studovala v Bratislavě pod vedením akademické sochařky profesorky Jaroslavy Šickové obor arteterapie a studium zakončila certifikátem. Od roku 2002 své sochy a plastiky začala vystavovat. Od té doby vystavuje na samostatných výstavách. Několik plastik z její tvorby z let 2007-2009 zařadila do své sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě . V roce 2004 si Marianna otevřela vlastní ateliér. Kromě vlastní tvorby také pořádala kurzy modelování pro dospělé a děti, vedla zájmové kroužky. V roce 2010 se Marianně a jejímu manželovi narodila dcera. S rodinou žije ve Valašském Meziříčí. 

V současnosti se Marianna věnuje jen vlastní tvorbě . Realizovala řadu samostatných výstav a účastní se také benefičních akcí. Svou sochou podpořila například Nadační fond Mathilda. Jak sama říká: "Moje tvorba a práce je mým potěšením a radostí. Umožňuje a ulehčuje mi překlenovat bariéry, které mi ztráta zraku způsobuje. Přála bych si, aby moje tvorba přinesla trochu radosti do všedního dne i ostatním lidem a pokaždé si velmi takové radosti vážím."

Výstavy

1999 Bratislava - abilympiáda - mezinárodní soutěž v modelování

2000 Praha - světová abilympiáda.

2001 "Slovenka roku" v anketě čtenářů časopisu Slovenka

2002 Praha - soutěžní výstava o. s. Okamžik v prostorách UMPRUM

Humenné - výstava se Spolkem českých výtvarníků

2003 Bělehrad - společná výstava s amatérskými českými umělci

2003-2004 Budapešť - putovní výstava

2004 Levoča - samostatná výstava soch a modelování s nevidomými dětmi

Dubnica nad Váhom a Trenčín (galerie Dora) - výstava soch

2005 Zahájení samostatné tvorby umělecké keramiky v České republice

otevření soukromé keramické dílny, rozšíření sochařské činnosti, výuka modelování dospělých i dětí, vedení keramického kroužku ve škole (Rožnov pod Radhoštěm)

Rožnov pod Radhoštěm - výstava v galerii knihovny

Praha - výstava v Galerii Carpe Diem

2006 Valašské Meziříčí - výstava na Zámku Kinských

2007 Buchlov hrad - prodejní výstava

Praha - výstava v prostorách Parlamentu České republiky

2008 Jihlava - společná výstava "Hmatové modelování" v Oblastní galerii Vysočina

2009 Praha - socha "Touha" věnována nadaci Mathilda

2010 Děčín, Trenčín, Michalovce a Vsetín - samostatné výstavy

2011 Česká Lípa - výstava soch

socha "Symbióza" věnována nadaci Mathilda

sochy Marianny se stávají součástí soukromých sbírek a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

2012 Praha Galerie na radnici Vysočany - výstava soch

2013 Praha - Staroměstská radnice - výstava soch

Valašské Meziříčí - výstava na zahradě s vystoupením harfenistky Ivany Pokorné

Praha - Žižkov - galerie Atrium - výstava soch

2014 Levoča muzeum - výstava soch

2015 Stříbro muzeum, Galerie Špejchar - Březnice, Rožnov pod Radhoštěm - Farní galerie,

Kostel všech svatých - samostatné výstavy

2016 Luhačovice - host na řezbářském sympóziu - modelování sochy "Leknín"

Muzeum Novojičínska, p. o. - Žerotínský zámek - výstava soch

www.machalova.cz
Vůně, bronz, výška 55 cm
Vůně, bronz, výška 55 cm
Potají, výška 120 cm
Potají, výška 120 cm


Sama sebou, bronz  výška 70 cm
Sama sebou, bronz výška 70 cm
Terezka baletka, bronz  výška 130 cm
Terezka baletka, bronz výška 130 cm


Povídej, poslouchám  výška 110 cm
Povídej, poslouchám výška 110 cm
Vzkaz  výška 100 cm
Vzkaz výška 100 cm