Marie Veselská

Marie Veselská (nar. 1957) - malířka z Jižní Moravy

Napsáno bylo :

Marie Veselská pochází z malé obce Rohatec, nyní žije v sousedním městě Hodoníně. Na malé vesnici, s řekou Moravou za zády, vyrůstala a byla vychována ve víře v člověka a přírodu. To autorku charakterizuje nejen jako člověka, ale i jako umělkyni. Řeka Morava znamená pro malířku velkou lásku, jsou to vzpomínky na dětství a současně je to její velká inspirace. Častý pobyt v přírodě dalo zpočátku vzniknout mnoha a mnoha krásným fotografiím. To byl začátek umělecké tvorby a dovedl autorku až k tvorbě malířské, kde převažuje krajinomalba. Svou tvorbu Marie Veselská postupně rozšířila o motivy zátiší a figurální tvorbu, souběžně se samostudiem vícevrstevné techniky pak přidala ke své tvorbě portréty. Příroda zůstává nejoblíbenější autorčinou inspirací. Realismus je styl, v kterém se autorka pohybuje ve všech jeho nuancích, od volného realismu přes spontánní realistickou malbu až k hyperrealismu u portrétů. V posledním období pozorujeme u některých prací mírný přesah do jiných směrů a tento přesah je touhou osvobodit se od tradičních ustálených malířských realistických postupů. Stálé hledání a proměny vlastního výrazu je pro autorku charakteristické a my se můžeme těšit na její další nové umělecké projevy.

Co jsem kdy řekla já : .... " Malování je jako tanec nebo jako píseň, vezme vás do náruče a vynáší někam nahoru, kde vnímáte svět zcela jinak, necháte se unášet. Sníte i když bdíte. Snažím se hlavně procítit k motivu, který je v mé představě. Vyvěrá to ze mne a jak to proudí, já to chytám a usazuji na obraz. Maluji lužní les, stará koryta řeky Moravy, vodní hladinu, ticho, šumění listí, zpěv ptáků, krajinu , která je mi blízká. Voda , to je jako šperk v krajině, můj hlavní motiv. Nebo cesta, taky úžasná inspirace, odkud a kam vede, kdo jsme a kým jsme na té cestě my. Neustále se klaním přírodě a snažím se jí přiblížit. Člověk sám je příroda, vše je inspirující a jedinečné."

...... " Každý z nás má svou cestu, já chci svými obrazy každého na jeho cestě oslovit , aby se potěšil, usmál, trošku pookřál a setřásl na chvilku vše co jej tíží a pocítil to co já, když ten obraz maluji...... život... krásu...radost.."

Kontakty a odkazy, kde se můžete seznámit více s mou tvorbou

Telefon: +420 608 807 804

Email : marie.veselska@seznam.cz

Facebook : https://www.facebook.com/marie.veselska.3

GOOGL : https://plus.google.com/u/0/+MarieVeselsk%C3%A1ART