Martina Hvojníková

Som maliarka, grafička a ilustrátorka.

Narodila som sa na Slovensku, žijem a tvorím v Čechách.

Som absolventkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, magisterského štúdia na Pedagogickej fakulte - Katedre výtvarnej tvorby a dejín umenia. Venujem sa prevažne akrylovej maľbe a digitálnej ilustrácií.

Secesné plagáty, Art Nouveau ilustrácie, komixy a pop art kultúra v kombinácií s mojou osobnosťou vyvrcholilo do sformovania vlastného výtvarného prejavu. Tvorím kompozície kolážovitým spôsobom, spájam figurálne motívy s abstraktnými, ornamentálnymi alebo rôznymi inými dekoratívnymi prvkami, nevyhýbam sa sentimentu a imaginácií.

Vnímam a s nadsázkou spracovávam svet okolo seba, reagujem na prvky vizuálnej (ne)kultúry, čerpám z myšlienkového materiálu prostredia, ktoré ma obklopuje.

Kontakt:

https://martinah.com/

https://www.instagram.com/martina.hvojnikova/

https://onlinegallery.shop/318author-martina-hvojnikova

https://www.facebook.com/martina.hvojnikova