MARTINA NÉMETH

Moje meno je Martina Németh. Som absolventkou šdudíjneho odboru Animácia výtvarného umenia

na Trnavskej univerzite. Tento odbor mi ponúkol rozvíjať mnohé výtvarné techniky a média, od

tradičných po digitálne, od detstva ma však fascinujú obrazy slávnych maliarov, a preto je pre mňa

najdominantnejším výtvarným médiom maľba. Momentálne pracujem na základnej škole, pretože

milujem prácu s deťmi. Veľmi ma teší, že popri tejto náročnej a krásnej práci, mi ostáva čas aj na

maľbu, ktorú vnímam ako moju celoživotnú profesiu.

Moji obľúbení maliari sú Rembrandt van Rijn, Oskar Kokoschka, Jack Butler Yeats, Wiliam Turner,

László Mednyánszky, Mária Medvecká, August Renoir, Van Gogh, Berthe Morisot, František

Kupka, a ďalší..

Každý zo spomínaných maliarov ma inšpiroval v niečom inom, a všetci určitým spôsobom

ovplyvnili moje výtvarné prevedenie a smerovanie. V mojich obrazoch sa snažím dávať do popredia

emóciu, ktorú prežívam. Nositeľom výrazu je pocit. Štýlovo by sme mohli moju tvorbu zaradiť

niekde medzi neoexpresionizmom a postimpresionizmom, ktorý je miestami spojený s

geometrickou abstrakciou. Vyberám si hlavne také témy, ktoré na mňa emočne vplývajú. Prírodu,

ktorá je krásna a príjemná, zvieratá, pre vyjadrenie lásky a nežnosti, portréty pre vyjadrenie nálady

a prežívania, predmety a hračky, ktoré v sebe ukrývajú hravosť a jednoduchosť. Vždy sa snažím

maľovať tak, aby obraz zanechal emočnú stopu u každého percipienta.

Kontakt:

web: martinanemeth.webnode.cz

tel.č. +421 944 039 004