Mgr. art. Martin Navrátil

Martin Navrátil je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia na VŠVU absolvoval stáž na Akadémií výtvarných umení v Prahe v ateliéri figurálneho sochárstva prof. Jana Hendrycha, akad. soch. Rozsah jeho tvorby je široký a rozmanitý. Venuje sa soche, maľbe, dizajnu, počítačovej grafike, ako aj umeleckej a komerčnej fotografii. Východiská pre svoju tvorbu nachádza v športe, v prírode, histórii, no predovšetkým sa snaží reagovať na súčasné dianie v spoločnosti a vo svete. Remeselné ovládanie rôznych výtvarných techník mu dáva predpoklady a možnosť experimentovať v prospech hlbšej výpovede a nového výtvarného výrazu. Jeho práce so športovou tematikou získali viacero ocenení, napr:

• v roku 2010 sa stal finalistom maliarskej súťaže Water Color Sport Award, organizovanej Olympijským Múzeom v Barcelone v Španielsku

• v roku 2008 bola jeho plastika Skok k víťazstvu ocenená 1. miestom v súťaži k olympijským hrám v Číne

• v roku 2005 bola jeho socha Krasokorčuliari ocenená 2. miestom v súťaži k olympijským hrám v Taliansku.

Autor svoju tvorbu prezentuje na tvorivých pobytoch a výstavách. Jeho diela sú zastúpené v súkromných zbierkach a galériách na Slovensku i v zahraničí. Od roku 2007 je členom Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska.

VÝSTAVY:

• 2017: Siedmy zmysel, Sykora home, sochy, Praha, CZ

• 2016: Socha piešťanských parkov, galéria Fontána, sochy, Piešťany, SK

• 2015: Ľadová katedrála, fotografie, San Dona Di Piave, IT

• 2014: Poézia kovu, Slovanský dům, sochy, Praha, CZ

• 2013: Salón mladých výtvarníkov, Audi Exclusive Gallery, sochy, Bratislava, SK

• 2012: Martin Navrátil, Národní dům v Prostějově, obrazy, Prostějov, CZ

• 2011: Nord Art, sochy, Kunstwerk Carlshütte, GE

• 2010: Pegas, Corso IIA, socha, Praha, CZ

SYMPÓZIA:

• 2016: Sochárske sympózium mesta Topoľčany, kameň, Topoľčany, SK

• 2015: Medzinárodné výtvarné sympózium Všeradice, drevo, Všeradice, CZ

• 2014: Medzinárodné výtvarné sympózium hotela Kormorán, drevo, Šamorín, SK

• 2013: Medzinárodné výtvarné sympózium Svodín, drevo, Svodín, SK

• 2011: Medzinárodné výtvarné sympózium Slovenskej pošty, drevo, Belušské Slatiny, SK

• 2010: Medzinárodné sochárske sympózium Hany Wichterlové, drevo, Prostějov, CZ