MGR.ART. MILAN PAŇKO

Už v rannom detstve si moji rodičia všimli moju prebujnelú fantáziu a záujem o výtvarné umenie, preto ma prihlásili na základnú školu výtvarných umení. Na škole som mohol rozvíjať svoju fantáziu a prácu so základnými výtvarnými prostriedkami.

Počas svojho rozvoja na základnej škole som objavil v sebe dve záľuby, výtvarné umenie a históriu. To boli dôvody prečo som si vybral ako ďalšie pokračovanie svojho štúdia strednú odbornú školu so zameraním na reštaurovanie. Tento odbor mi dal bohaté skúsenosti s rôznymi výtvarnými technikami a v štúdiu histórie umenia. Mal som možnosť si vyskúšať tradičné historické techniky ako sú freska, mozaika, štuko a iné sochárske techniky. V tomto mladom veku som začal mať potrebu sa sebavyjadrovať a únik pred realitou som hľadal v umení. Moja prvotná tvorba bola inšpirovaná japonským anime a mangou, no do prác som vkladal aj svoje myšlienky. Častokrát som ilustroval svoje problémy, emócie ale aj rozvíjal svoju fantáziu v rôznych príbehoch. Inšpiráciu som poberal aj zo známej fantazijnej literatúry ako napr. Alica v krajine zázrakov, Pán prsteňov a podobne.

Moja zvedavosť a potreba študovať umenie ma priniesla na pôdu Vysokej školy výtvarných umení (VSVU/AFAD) v Bratislave, kde som ďalej študoval v odbore reštaurátorska tvorba. Vďaka štúdiu som rozvinul svoje skúsenosti s výtvarnými technikami a mohol som si vyskúšať tradičné grafické techniky, historické umelecké techniky podľa starých majstrov ale aj dokonca princípy historickej fotografie. Štúdium mi dalo bohaté skúsenosti s rôznymi výtvarnými technikami, s históriou umenia a preto som sa rozhodol aj nasledovať niektorých starých majstrov, ktorí boli pre mňa velikáni svojej doby.

V súčasnej dobe sa považujem za melancholického surrealistu s prvkami symbolizmu. Snažím sa inšpirovať spoločnosť aby premýšľala nad obrazmi, ktoré vidí pred sebou. Do svojich diel vkladám emócie, myšlienky, symboly. Inšpirujú ma všeobecné znalosti globálneho meritka, spoločnosť, filozofia, psychológia, veda, mysticizmus, starí umeleckí majstri, ale niekedy aj staré náboženstvá a teológia. Tvrdím, že ,,nemusí byť všetko tradične pekné". Práve preto moje práce môžu byť pre niekoho pochmúrne, smutné alebo aj depresívne. Snahou je poukázať, že súčasťou života sú aj negatívne veci a človek by mal prejsť určitou katarziou.

,,Keď si človek uvedomí strasti a starosti, uvedomí si aj radosť a šťastie."

Mojim primárnym médiom je kombinovaná technika akvarelových farieb, ceruziek a gvašu. Vyjadrujem sa aj v iných výtvarných technikách, ako napr. olej, grafika, socha atď.

,,Pravý umelec sa vie vyjadriť do rôznych podôb výtvarného sveta bez rozdielu na médium."

Mojim snom je inšpirovať a motivovať ľudí k premýšľaniu, aby sa nevytratila všeobecná inteligencia zo spoločnosti. Odstrániť stigmu vytvorenú moderným umení o tom, že umelec musí byť blázon.

Teším sa na stretnutie s Vami a ďakujem za túto príležitosť byť súčasťou Open Art Fest.

Kontakt:

Mgr.art. Milan Paňko

Svidník 08901

Slovensko

Mobil: +421 919 226 250

Email: milanpanko94@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/milancholy_art/

Facebook: https://www.facebook.com/Milancholyart