Michal Janovský

Českolipský malíř Michal Janovský narozený 7.12.1984.
Ve volné tvorbě se věnuje především suchému pastelu, pořádá víkendové workshopy po celé ČR, věnované této technice. Podílí se na obnově drobných sakrálních památek především v Českém Švýcarsku a v severních Čechách. 
Pro svou typickou techniku malby a kresby suchým pastelem konfrontuje protipól ženy a muže, krásy a ošlivosti...

Skrze svá díla se publiku představuje jako umírněný výtvarník plovoucí na emoci leknínu jako jím vyobrazené dívky s jemně propracovanými konturami každého detailu, stejně jako právě propuštěný názorový vězeň, jemuž bylo odepřeno stvárnění tvrdé až apokalyptické mystiky brutálního a perverzního rázu.

https://www.michaljanovsky.cz