Michal Tejgi

Som nezávislý, menej známy umelec z Bratislavy. Napriek tradičnému vyzneniu a využitiu klasických maliarskych prostriedkov – akryl, suchý pastel, ceruzka sa moja tvorba orientuje na prítomnú dobu. Snažím sa reflektovať život súčasného človeka - zaujímajú ma aktuálne problémy, ale rovnako aj príznačné momenty doby, ktoré sa pokúšam identifikovať a následne vizualizovať. 

V tvorbe sa odrážajú prvky a myšlienky technickej školy. Moja maľba sa koncentruje najmä na život mestského obyvateľa, vyjadrená rôznorodou farebnosťou palety ale aj štruktúrou prevedenia. Vo svojom autorskom snažení pri tvorbe dospievam k pozoruhodnej kombinácii reality s postupmi štrukturálnej abstrakcie. Tvorím obrazy, diela ktoré zapadajú do interiérov industriálneho či moderného charakteru. 

Výtvarné umenie sa mi stalo od detstva záľubou. Na Základnej umeleckej škole Jána Albrechta v Bratislave som absolvoval ateliér Zuzany Kyselicovej. Získal som tak základné poznatky techník výtvarného umenia, ktoré som po čase využil pri úspešných talentových skúškach na STU Fakultu architektúry a dizajnu (FAD) v Bratislave. Štúdium som nakoniec absolvoval na VUT Fakulte stavebnej (FAST) v Brne, ale výtvarnému umeniu a tvorbe sa venujem stále. 

 Popri práci sa zapájam do výtvarných súťaží či art festivalov. Tvorím akrylom maľované obrazy, kreslené skice odzrkadľujúce pocity, záujmy v aktuálnom dianí či umení. 

Kontakt: 

https://tgmgallery.wixsite.com/tejgimichal 

e-mail: tgm.gallery@gmail.com

Tel: +421 904 682 866 

FB: TgMGallery by Michal Tejgi

IG: tgm_gallery_michaltejgi