Milan Berky

Milan Art Berky je amatérsky umelec nar.1961. Kresleniu sa začal venovať potom ako po takmer 35 rokoch stratil zamestnanie.
Od r.1979 pracoval ako vozmajster na železnici. Ako nezamestnaný mal zrazu veľa voľného času preto začal robiť to čo ho v detstve bavilo-kresliť. Prišiel na to že ho kreslenie nesmierne napĺňa a dáva zmysel jeho životu. Venuje sa prevažne kresleniu portrétov a jeho snahou je dostať do portrétu život. Ako vzory pre svoje portréty si vyberá tváre ktoré ho niečím zaujmú. 

Napríklad séria portrétov vnučky a ľudí zaujímavých tvárí ktorých si sám odfotí.
Jeho cieľom je zdokonaliť sa v kreslení čo najviac aby sa portréty podobali realite. Svoju budúcnosť si predstavuje zúčastňovať sa v čo najväčšom počte výstav doma aj v zahraničí a tým sa podeliť s divákmi o možnosť precítiť pocit vyžarujúci z portrétu vytvoreného jeho rukou. Je zakladateľom internetovej skupiny Kreslenie Srdcom s takmer
4000 členmi. Tiež je autorom projektu Heart na podporu liečby onkologicky chorých detí predajom a dražbou obrazov pre ktorý získal podporu priateľov- darcov doma aj zo zahraničia. Od augusta 2019 mu vedenie rodného mesta poskytlo priestory pre stálu expozíciu jeho prác.

Výstavy: 

2017- Dom Matice slovenskej Lučenec

Novohradské múzeum a galéria Lučenec

5.ročník ArtFest České Budějovice 2018- Výtvarné spektrum Banská Bystrica

Ateliér Popprat v Poprade

Gallery V.K. Veľký Krtíš

Ateliér ArtFest Praha

Novohradská knižnica Lučenec 

Lindau Nemecko

2019- Kitzbúhel Rakúsko

Kontakt:

web: https://kreslenie-srdcom.webnode.sk/

e-mail: mrartist@azet.sk

tel. : +421 940 355 025

Facebook: Milan Art