Milena Záležáková

Milena Záležáková žije a tvoří v malebné krajině nedaleko Česko-saského Švýcarska, v obci Dolní Poustevna, kde provozuje Výtvarný ateliér s Galerií. Je členem Volného sdružení umělců Čech, Moravy a Slovenska. Je životní optimistka a snílek. Ke své tvorbě používá suchý pastel, akrylové a olejové barvy, které ji doslova učarovaly.

Významné výstavy: Artfest České Budějovice 2018 Open Artfest Praha 2019 Autorská výstava Dolní Poustevna 2019 Olofström 2019 Linnaeu´s Hammarby 2019 každoročně hrad Střekov Galerie u Zlatého Kohouta 2019-2021 Arte Vanezie (Benátky) 2022 Arte Roma (Řím) 2022 Arte Bratislava 2022

Milena Záležáková lebt und schafft in einer malerischen Landschaft in der Nähe der Böhmisch-Sächsischen Schweiz, im Dorf Dolní Poustevna, wo sie ein Kunstatelier und eine Galerie betreibt. Sie ist Mitglied der Freien Vereinigung der Künstler Böhmens, Mährens und der Slowakei. Sie ist ein Lebensoptimistin und eine Träumerin. Für ihre Arbeiten verwendet sie trockene Pastell-, Acryl- und Ölfarben, die sie buchstäblich verzaubert haben.

Wichtige Ausstellungen: Artfest Budweis 2018 Open Artfest Prag 2019 Autorenausstellung Dolní Poustevna 2019 Olofström 2019 Linnaeu´s Hammarby 2019 jedes Jahr Burg Střekov Galerie am Goldenen Hahn 2019-2021 Arte Venezia (Venedig) 2022 Arte Roma (Rom) 2022 Arte Bratislava 2022

Milena Záležáková lives and creates in a picturesque landscape near Czech-Saxon Switzerland, in the village of Dolní Poustevna, where she runs an Art Studio and Gallery. She is a member of the Free Association of Artists of Bohemia, Moravia and Slovakia. She is a life optimist and a dreamer. For her work, she uses dry pastel, acrylic and oil paints, which literally enchanted her.

Important exhibitions: Artfest České Budějovice 2018 Open Artfest Prague 2019 Author's exhibition Dolní Poustevna 2019 Olofström 2019 Linnaeu´s Hammarby 2019 every year Castle Střekov Gallery at the Golden Rooster 2019-2021 Arte Venezia (Venice) 2022 Arte Roma (Rome) 2022 Arte Bratislava 2022

Kontakt:

E-mail: milena. zalezakova@seznam.cz

Tel.:+420 725892346

Fb: Milena Záležáková

Ig: milenazalezakovaart