Miloš Kohlíček


Nevzpomenu si už, od koho jsem kdysi zaslechl vtipnou glosu: "Umění začíná tam, kde končí materiál". Těmto slovům musím dát občas za pravdu, zvláště v řezbářské dílně už to tak moc úsměvné není. 

 Získával jsem řemeslné zkušenosti v restaurátorských ateliérech a podílel se na náročných opravách slohového i lidového nábytku, různých dořezbách, obnově starých dřevěných objektů nebo řezbě kopií. Zmiňované činnosti vyžadovaly dodržování historických technologických postupů a pozvolna pak v takovém tvůrčím procesu již bylo blízko k vlastní volné tvorbě. 

Jen potom bývají možnosti někdy omezeny zvoleným způsobem opracování a tomu odpovídajícímu vybavení k odebírání přebytečného materiálu, velikostí plánovaného díla i dostatečným manipulačním prostorem. 

 Na ukázku zde představuji několik svých reliéfů, záměrně v odlišném výsledném provedení, které krom způsobů samotného zpracování dřeva mohou zaujmout či odlehčit humornou nadsázkou, nápadem. V současné době předávám svoje znalosti studentům řezbářského oboru na SVŠUAŘ v Praze. Moje práce jsou uvedeny na společných webových stránkách Řezbáři - Česká tvorba a stránkách České unie karikaturistů.

Kontakt:

e-mail: Milos.Kohlicek@seznam.cz