Nakladatelství KNIHA ZLIN

 Nakladatelství KNIHA ZLIN existuje od roku 2004 a v současné době vydává kolem padesáti titulů ročně. Pro české čtenáře pečlivě sestavujeme ediční plán, který mapuje aktuální dění na literární scéně, především světové. Cítíme se být nejen Čechy, ale také Evropany, a proto náš zájem soustřeďujeme ke knihám vycházejících z hodnot západní civilizace, jejích estetických kořenů i její pohnuté historie a které je současně podrobují kritické reflexi. Oslovují nás knihy, které zachycují rozmanité aspekty lidské existence, nahlížejí z různých perspektiv na mezilidské vztahy, zkoumají vztah člověka a společnosti a přinášejí individuální výpověď o dnešním světě. Nevydáváme jen současné romány a kratší prozaické žánry světové a české provenience, ale také knihy z oblasti literatury faktu a poezii. V současné době zaujímají v našem edičním plánu stále výraznější místo knihy o umění, především o umění současném, a roli umění v životě člověka i společnosti.

Považujeme za důležité, aby obsah knihy i myšlenky v ní vyjádřené byly v souladu s jazykovým i grafickým ztvárněním knihy. Již na počátku samotného výběru knih klademe důraz na originalitu a vytříbenost autorského stylu, a proto je pro nás klíčové, aby čtenářský zážitek zprostředkovávali špičkoví čeští překladatelé a naše knihy procházely rukama zkušených a odborně kompetentních redaktorů. Jedinečnost každé knihy a pečlivou jazykovou i redakční přípravu zdůrazňujeme originálním grafickým designem obálek. Za dobu své činnosti jsme se zařadili mezi výrazné hráče na českém knižním trhu a naše knihy si našly cestu nejen k předním recenzentům, ale také ke generačně rozmanitému okruhu čtenářů.

https://www.knihazlin.cz


Zajímá vás svět umění? 

Poznejte jeho různé stránky s knihami z umělecké edice nakladatelství KNIHA ZLIN.


Sarah Thorntonová: Sedm dní ve světě umění

Nekonvenční, reportážní formou psaná etnografická sociálně historická studie odhalující zásady fungování sofistikovaných subkultur, které utvářejí svět současného umění. Na této knize Thorntonová pracovala pět let a její závěry vycházejí z dvou set padesáti rozhovorů s významnými světovými umělci, galeristy, kritiky, sběrateli, kurátory nebo účastníky aukcí. V jednotlivých kapitolách Thorntonová zachycuje proměnlivost dynamických sil uměleckého světa, zkoumá otázky tvořivosti, vkusu i získávání statutu a zamýšlí se nad významem života ve světě, v němž není nic důležitějšího než umění samo.

https://www.knihazlin.cz/knihy-o-umeni/sedm-dni-ve-svete-umeni


Alain de Botton, John Armstrong: Umění jako terapie

Často slýcháme, že umění je velmi důležité. Jen zřídka nám někdo vysvětlí, proč tomu tak je. Alain de Botton a John Armstrong jsou přesvědčeni, že umění nám může pomoci řešit ta nejniternější a zároveň nejobyčejnější dilemata: Proč mě nebaví moje práce? Proč mi připadá, že všichni ostatní mají zajímavější život než já? Co mám dělat, aby můj vztah fungoval lépe? Proč musí být politika tak deprimující? Jejich kniha představuje nový způsob interpretace umění: vnímá ho jako terapii, která nám účinně pomáhá vypořádat s každodenními problémy a nalézt cestu k sobě, svému lepšímu já i vztah ke světu kolem nás. Tato kniha není terapeutickou příručkou, ale filozofickou platformou vybízející čtenáře k reflexi a hlubšímu zamyšlení. 

Přináší neotřelé interpretace, nachází nečekané souvislosti mezi díly, která od sebe dělí i několik staletí od doby jejich vzniku. Autoři v ní docházejí k osobitému pojetí funkce umění, které představuje osvěžující doplněk k tradičním kunsthistorickým přístupům.

https://www.knihazlin.cz/knihy-o-umeni/umeni-jako-terapie


Don Thompson: Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů

Ojedinělý a v češtině unikátní pohled na světový trh se současným uměním. Nesmírně čtivou a zábavnou formou identifikuje ekonomické zákony a marketingové strategie, které vedou k dosažení tak závratných cen za práce některých výtvarníků, zatímco jiní zůstávají bez povšimnutí. Autor čerpá z jedinečných rozhovorů se špičkovými aukcionáři, galeristy, výtvarníky i sběrateli, shromážděných během svého průzkumu a objasňuje psychologii trhu s uměním, který má dnes mnoho společného s prodejem luxusních značek módního zboží. Pronikavou, solidními údaji podloženou analýzu odlehčuje úsměvný přístup zdravého rozumu, který nás provází na průzkumné výpravě fascinujícím světem současného umění.


Philip Hook. Snídaně u Sothebyho. Svět umění od A do Z.

Vyznáte se v umění? Dokážete pojmenovat obsah uměleckého díla? Poznáte hodnotu umělecké tvorby? A dokážete odhadnout, jak se tato hodnota bude vyvíjet v čase a jak ji můžete zhodnotit? A víte, co o vás umělecké dílo vypovídá, když si ho instalujete doma?

Tato knihanabízí odpovědi na všechny tyto otázky. Prozradí nejen, jak výtvarné dílo nabývá finanční hodnoty, ale poodhaluje také souvislosti utvářející umělecký vkus jedenadvacátého století. Autor vychází ze svých pětatřicetiletých zkušeností v předních uměleckých aukčních síních a ve své fascinující a velmi subjektivní knize předkládá pohled na vizuálního umělce a jeho zázemí. Neopomíná také otázky tématu a stylu, působení uměleckého díla i jeho původu. 

Trh s uměním je fascinující fenomén a jeho pravidla Hook přirovnává k vyjednávání přestupů fotbalových hráčů do konkurenčního týmu. Snídaně u Sothebyhoje kniha humorná, objevná, pikantní, báječná i absurdní. Je plná nejen inteligentních postřehů, ale také vnímavá vůči výtvarnému umění i světu, který ho obklopuje.

https://www.knihazlin.cz/knihy-o-umeni/snidane-u-sothebyho-svet-umeni-od-a-do-z


Noah Charney: Umění falzifikace: myšlení, motivy a metody padělatelských mistrů

Knihapředstavuje záhady, intriky a skandály obklopující padělatelství, považované nezřídka za vysoce atraktivní trestnou činnost. Dějiny umění a jeho falzifikace jsou doslova nabité skutečnými detektivními příběhy, které jsou fascinující, překvapivé a často bizarní.

Kniha popisuje úspěchy i pády mistrů falzifikace od antiky až po dnešek, pátrá v hlubinách uvažování falzifikátorů a zabývá se otázkami, jak a proč se nejrafinovanějším světovým podvodníkům podařilo vodit za nos celý umělecký svět. Odhaluje triky a metody jejich práce a popisuje, jak byli nakonec dopadeni, ať to bylo díky precizní policejní práci či pomocí vědeckých metod nebo hrálo rozhodující roli obyčejné štěstí. 

Čtenář se také dozví, jak se sám umělecký svět nejrůznějšími způsoby stává spolupachatelem, když těmto protřelým zločincům sedá na lep. Vítejte ve světě falzifikace. Varování - nevěřte vždy tomu, co vidíte.

https://www.knihazlin.cz/knihy-o-umeni/umeni-falzifikace-mysleni-motivy-a-metody-padelatelskych-mistru


Ethan Wagner & Thea Weistreichová Wagnerová: Sbírání umění: vášeň, investice a mnohem víc

Co je na sbírání umění tak fascinujícího? A co tato vášeň sběratelům přináší nejen emocionálně, ale i intelektuálně a společensky? Dva světově proslulí a vášniví sběratelé poodhalují zákulisí světa umění a vysvětlují, že nákup uměleckých děl a budování sbírky jsou motivovány libovolnou kombinací takových faktorů, jako předpokládaný investiční potenciál děl, jejich estetická hodnota, láska sběratelů k umění i jejich soutěživost, posilování ega nebo společenského statusu či snaha vzbudit zájem okolí. Čtenář se dozví, že sbírání umění není jen vášní, investicí, ale že znamená mnohem víc...

https://www.knihazlin.cz/knihy-o-umeni/sbirani-umeni-vasen-investice-a-mnohem-vic