Natalie Šťastná

Natalie Šťastná, která se narodila v Karlových Varech 26. března 1998 není zatím žádný velký umělec. Nemá za sebou bohaté zkušenosti, jako jiní. Spoustu výstav a ocenění. Ale už jako malá věděla, co ji baví a v čem se chce zdokonalovat.

Rodiče ji v tom nadšeně podporovali a tak se mimo tance začala rozvíjet i v oblasti výtvarné. Vedle základní školy chodila 10 let na Základní uměleckou školu Antonína Dvořáka v Karlových Varech pod vedením učitelky Zity Bráchové, která ji pomáhala s přijímacími zkouškami na Střední umělecko-průmyslovou školu v Karlových Varech, kde v roce 2017 vystudovala Grafický design. V roce 2012, 2013, 2014 a 2015 vystavoval společně s uměleckou skupinou Carpe Art, ze které později odešla.

Momentálně má za sebou (snad úspěšně) přijímací zkoušky na Fakultu pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni, obor Vizuální kultura a historie. Její zájem o umění stále roste. Jak z hlediska praktické, tak i teoretické a doufá, že právě tato výstava bude dalším odrazovým můstkem.

Kontakt:

tel.: 725 579 011

email: natalie.stastna21@gmail.com