Neděle

10.45-11.00

Rozhovor s umělcem Alešem Lamrem

Narozen 12. 6. 1943 v Olomouci. V rodině žijící několik generací v Litovli, z rodu kamnářů a keramiků, kteří jsou v tomto oboru podnes činní. V letech 1960-1964 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu, oddělení prostorového výtvarnictví v Brně u prof. J. A. Šálka.

V letech 1964-1966 mohl v době vojenské služby pracovat jako výtvarník. Potom byl krátce na Barrandově u filmu jako asistent režie. Od roku 1968 byl registrován v tehdejším SČVU, nyní v Unii výtvarných umělců, jako volný výtvarník.

Významnější cesty do ciziny uskutečnil v letech 1969 do Švédska, 1975 do Francie, 1979 do USA, potom častější cesty po západní Evropě. Pracuje také jako grafik, sochař a keramik. Realizoval řadu významných prací v architektuře.

https://www.atelierartfest.cz/ales-lamr/


11.45-13.00

Slavnostní udílení cen Ateliér ART Festu

Kategorie Malba:

1. místo -

2. místo -

3. místo -

Kategorie Kresba:

1. místo -

2. místo -

3. místo -

Kategorie Foto:

1. místo -

2. místo -

3. místo -

Ateliér Art Fest cena:

1. místo -

2. místo -

3. místo -


13.15-13.30

Rozhovor s umělcem Janem Truchlým

Jsem rodák z Klatov, současně žiji v Plánici, která je nedaleko. V malování jsem samouk, kdy už v útlém dětsví mě k tomu vedla maminka. Již ve škole, když nás brávali na výstavy v hodinách výtvarné výchovy, jsem obdivoval tehdejší mistry a přál jsem si být také jako oni. Po škole jsem nastoupil do učiliště na malíře pokojů. Tam jsem maloval hodně pro kamarády, kteří jezdily na trampy, malé dřevěné placky. Byly to většinou motivy se zvířaty a indiány. Malovat obrazy jsem začal už v sedmnácti letech, kdy jsem nejvíc obdivoval Zdeňka Buriana. A tak ty první obrazy byly koně a indiáni, ale také portréty. V období vojenské služby jsem k tomu přidal také krajiny. Obrazy jsem dělal dříve jen na sololitové desky a jen pro potěšení jako dárky. Asi tak před patnácti lety jsem začal tvořit i na plátno.

Ty první obrázky byly tužkou a pastelky. Potom jsem k tomu přidal tempery. To mi vydrželo tak dva roky a jako samouk jsem toužil malovat olejoými barvy. Ale nemohl jsem si je v učilišti dovolit, tak přišlo překvapení od rodičů, kteří mi je koupili. To byla moje první sada olejových barev. V té době pro mě byly nedostupné i sololitové desky a tak mé první olejomalby byly vytvořeny na čtvrtky napuštěné fermeží. Po vojně jsem začal malovat na sololit napuštěný bílou fermežovou barvou. Dnes maluji na plátna,ale na desky také. Maluji i akrylátovými barvami,vodovky, tuší a uhlem

Moje současná tvorba se zaměřuje převážně na krajiny, koně a portrét. V posledních pěti letech jsem začal dělat i fresky na zeď akrylátovými barvy. Také se věnuji obnovám historických maleb v kaplích a kostelech, renesančních a barokních fasád. V posledních letech se vracím i k malování zvířat. Maluji také akty a troufl jsem si i na složité obrazy jako jsou historické bitvy.

https://www.atelierartfest.cz/jan-truchly/


13.45-14.00

Rozhovor se zástupcem firmy Triobo - Prezentace

TRIOBO je česká společnost a vyvinuli jsme vlastní publikační software (www.triobo.com), který umožňuje jednoduše vytvářet a publikovat umělecké publikace na Webu nebo do vlastní aplikace na platformách Apple, Android, Amazon Kindle Fire, Windows10. Spolupracujeme s mnoha tuzemskými i zahraničními společnostmi, kteří důvěřují našim službám a využívají Triobo k tvorbě zajímavých interaktivních publikací/aplikací (Art magazíny, jednorázové publikace, interaktivní katalogy uměleckých děl a výstav, původce kulturních a historických památek, art průvodci, produktové prezentace, programy, brožury, bulletiny, newslettery apod.)

https://www.atelierartfest.cz/triobo-digitalni-publikovani/


14.15-14.30

Rozhovor s umělcem Gorem Avetisianem

Gor Avetisyan se narodil roku 1963 v Jerevanu, hlavním městě Arménie. Již od dětství byl obklopen světem umění, jelikož oba strýcové a teta byli akademickými malíři, což ho velmi ovlivnilo a nakonec i přivedlo na životní dráhu sochaře a malíře. Po vyšší odborné umělecké škole jsem byl přijat na akademii výtvarných umění. Na obou školách jsem studoval jako sochař.

Se sochařstvím se neodmyslitelně pojí i kresba, jenž autora vždy přitahovala, a proto se po přestěhování do Prahy začal naplno věnovat malbě na plátno.

"Maluji s radostí a potěšením, že mohu své emoce vyjádřit na plátně. Používám jasné a živé barvy jako je červená, žlutá, oranžová, černá, bílá... a s pomocí kontrastních barev dávám svým obrazům hloubku a dynamiku." říká Gor Avetisyan, jehož inspirací pro abstraktní obrazy jsou lidé a příroda. Mimo jiné můžeme v autorových obrazech najít mnoho prvků arménské kultury.

Díla Gora Avetisyana jsou abstraktní, svobodné a umožnují lidem vniknout do obrazu a na malou chvíli cestovat světem barev, pohybů, poslouchat svoje srdce a popřemýšlet o kráse, lásce a domově.

https://www.atelierartfest.cz/avetisyan-gor/


14.45-15.00

Rozhovor s umělcem Vilémem Fričem

2002-2009 Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, prof. Vratislav Karel Novák ( sochařský atelier, kov šperk )

1997-2001 Střední umělecko-průmyslová škola v Praze ( scenografie)

Vilém Frič je sochař

Zabývá se uměním a designem se zaměřením na sochy z nerezu, oceli a interiérový design ( stoly, fontány, mísy, světelné plastiky ) a kinetické sochy. Jeho výtvarná díla jsou výsledkem intenzivní ruční práce, profesionality ,respektu k práci s materiály a citu pro detail, prostor a design. Přírodní energizující motivy, vzájemná symbióza, obnovitelné zdroje energie, propojení současné moderní technologie a designu, jsou hlavním motivem jeho tvorby. K interiérovému designu přistupuje spíše se sochařským ztvárněním a vždy se jedná o limitované série - originální autorská díla koncepčně spjatá funkcí a základním materiálovým tvaroslovím.

Například jeho jídelní stůl "Black Oak" je vyroben ze 100 let starého dubu, který vysychal 5 let než mohlo být jeho dřevo použito na desku stolu, design tohoto stolu je rovněž chráněn průmyslovým vzorem.

Nedílnou součástí takovéhoto díla je i jeho celkový příběh " proces vzniku nebo chcete-li "rodný list". Klienti tak získají nejen autorská díla, ale navíc jsou i seznámeni s celou historií, konkrétního procesu vzniku ( skic, fotodokumentace z průběhu realizace až po instalaci, třeba i s videozáznamem ) ...kde rostl ten konkrétní strom ze kterého mají stůl vyroben, jak se kácel, řezal na jednotlivě číslované fošny, atd.. .

Vždyť každý má rád individualitu a hodnotu takto získaného originálu.

A další ... například:

Jídelní a konferenční stoly s konkrétními druhy fragmentů biotopů z různých zemí.

Zde bylo autorovým záměrem, aby každý mohl mít alespoň střípek biotopu, který mu je blízký u sebe doma nebo v práci. Biotopy stolů jsou navrženy a technicky řešeny tak, aby žily společně s námi ve vzájemné symbióze a harmonii.

Sám o sobě říká že si váží tradic, historie, odkazu ...

proto založil firmu Artforest s.r.o. Je pokračováním v dlouholeté rodinné tradici českých výtvarných umělců, kteří působí na tuzemském i zahraničním trhu od roku 1973

( Prof. Jaroslav Frič, MgA. Jiří Frič ).

Z jejich celosvětově známých prací připomeňme alespoň:

Cristal River 1989 - Památník I. Ghándi / New Delhy - sax Indie

Díla tohoto autora jsou signována podpisem a prodávána pod autorskou značkou VF, nebo firmou Artforest.

Více informací se můžete dočíst na stránkách www.artforest.cz kde je k vidění nejen jeho tvorba,ale i tvorba otce MgA. Jiřího Friče.

https://www.atelierartfest.cz/vilem-fric/


15.15-15.30

Rozhovor s umělkyní Ivanou Špičákovou (Galerie KusKovu)

V naší stálé expozici v Galerii KusKovu nabízíme umělecké předměty, šperky a užité umění z kovu a jeho kombinací s rozličnými materiály. Prezentujeme díla a kousky převážně českých výtvarníků, uměleckých kovářů a šperkařů, ať již zkušených, nebo začínajících. Velký důraz klademe zejména na originalitu a profesionální zpracování. Zajišťujeme také vyhotovení uměleckých předmětů a architektonických doplňků do interiéru i exteriéru na zakázku podle představ zákazníka.

Pravidelně pořádáme výstavy výtvarníků pracujících převážně s kovem. Za deset let existence v naší galerii vystavovali například sochaři Igor Kitzberger, Ondřej Svoboda, Tomáš Kůs nebo Libor Hurda, šperkaři Karel Votipka, Hanuš Lamr, Lada Vosejpková, Kamila Housová Mizerová, Denisa Sedláková a mnoho dalších. Uspořádali jsme prezentaci i několika zahraničních výtvarníků - italské šperkařky Monicy Maestrelli, japonského grafika Hiroakiho Miyayami nebo skupinovou výstavu pěti irských šperkařů (spolu s Filipem Vaňasem, šperkařem, který v Irsku našel svůj druhý domov). Výstavy doplňujeme i různými doprovodnými akcemi - setkáními s výtvarníky, výtvarnými dílnami nebo módními přehlídkami.

Nezapomínáme ani na školy, které vyučují umělecké řemeslo, a tak jedna z našich prvních výstav představila průřez maturitními pracemi studentů Střední umělecko-průmyslové školy v Turnově. Spolupráce s pražskými umělecko-průmyslovými školami, které vyučují obor "umělecký kovář" pro změnu vyústila v realizaci projektu "Svatopetrské kování" - setkání uměleckých kovářů a "živé kování" v okolí Petrské věže, která je v bezprostřední blízkosti Galerie KusKovu. V letošním roce proběhl jeho třetí ročník a práci u výhně si mohli vyzkoušet i kolemjdoucí zájemci.

https://www.atelierartfest.cz/galerie-kuskovu/


15.45-16.00

Rozhovor s fotografkou Kristýnou Dražanovou

"Fotografka, která se rozhodla jít svou vlastní cestou. Její schopnost zachycovat své vlastní emoce a prožitky je bezvýhradně výjimečná. Autorka k tomu používá jednoduché prostředky. Jejich intenzita v přítomném obraze je často mimořádně naléhává a proto také tak účinná. V jejím díle cítím neuvědomělou přítomnost vlivu velikánů secese. Symbolika zde má své nezastupitelné místo, často jí bývá divák natolik dotčen, aby vzápětí následoval autorčinu myšlenku, a přijal tak její pozvání do ženského světa, kde má své místo i on....

A tak se stáváme svědky příběhů, s nimiž se rychle a ráda ztotožníme. Jsme vtahováni do dějů, které jako bychom již sami někdy prožívali, a které nás vždy dokáže strhnout svou emoční silou, jež nezná žádnou hranici....

V každé autorčině fotografii je skryto poselství k našemu vlastnímu nitru. Poselství často narážející na naši neschopnost se otevřít právě jemu, nejen proto je dílo fotografky Kristýny Dražanové mému srdci tak blízké..."

Jan Vávra (písecký fotograf a pedagog)

https://www.atelierartfest.cz/kristyna-drazanova/