Nejdůležitější a nejvlivnější hnutí moderního umění - Abstraktní umění

František Kupka
František Kupka

Přímým předchůdcem abstraktního umění byl kubismus. Plně se tento umělecký směr rozvinul krátce po druhé světové válce, v roce 1948 v New Yorku a průkopníci abstrakce, američtí umělci, byli sami silně ovlivněni evropskými emigranty.

Abstrakce je velmi různorodé hnutí, které se dělí na dva hlavní směry. První z nich, proslavený Jacksonem Pollockem (1912 - 1956), vycházel z nejzákladnějších prvků výtvarného umění (barva, světlo, tvar, obrys) a nevázal se na žádné reálné objekty. Druhý, méně konkrétní, vycházel ze skutečnosti a jeho nejznámějším představitelem je Mark Rothko (1903-1970).

Abstraktní umění má velmi různorodý vztah k zobrazování, způsob tvorby, ale i samotné cíle a představy umělců o funkci umění pro společnost. Jeho největším přínosem byla popularizace emočního působení velkých ploch barev.


František Kupka - Élévation (Výšky) IV
František Kupka - Élévation (Výšky) IV