Nejdůležitější a nejvlivnější hnutí moderního umění - Expresionismus

Expresionismus byl severoevropský umělecký směr, který vznikl v roce 1905 jako opozice vůči impresionismu a naturalismu. Vycházel ze stejných základů jako fauvismus, ale zatímco ten se stal populárním hlavně ve Francii a zemích s jejím vlivem, expresionismus se prosadil především v německy mluvících zemích.

Odmítal umění jako zobrazení skutečnosti a snahu tuto skutečnost zprostředkovat pomocí dojmů, naopak chtěl vyjádřit vlastní pocity a prožitky bez ohledu na konvence. Cílem expresionistů bylo zavrhnout romantismus a akademismus 19. století a zvýšit efekt osobního prožitku, k čemuž používali úpravu až deformaci reality.

Po civilizační krizi první světové války reagovali expresionisté na pocity beznaděje, zkaženosti a úpadku. Jenže po nástupu nacistů byl expresionismus označen za degenerovaný směr a nastoupil kult německého nadčlověka prezentovaný monumentálním realistickým stylem. Proběhlo spoustu pokusů o zesměšnění a zavrhnutí expresionistických děl a děl ostatních progresivních výtvarných hnutí a v roce 1937 se tato snaha dostala na svůj vrchol, když vznikla výstava "Zvrhlé umění". Výstava putovala po celém Německu i Rakousku, často ale působila naprosto opačným dojmem, než byl její původní záměr.