Nejdůležitější a nejvlivnější hnutí moderního umění - Futurismus

Umberto Boccioni
Umberto Boccioni

Futurismus byl avantgardní umělecký směr roku 1909 až 1914, populární především v Rusku a Itálii. Odmítal dosavadní kulturní a umělecké hodnoty a jakékoliv tradice. Futuristé si kladli za cíl ukázat moderní uspěchanou dobu, kterou však nechtěli nijak kritizovat. Naopak se jim velmi líbila a jejich častým tématem byla technika - oslavovali rychlost, automobily, letadla, vědecký pokrok a jeho úspěchy. 

Byli hodně inspirování kubismem, z něhož si půjčovali rozkládání předmětů a vícero úhlů pohledu. Dalším jeho velkým znakem byl velký nacionalismus a schvalování války, kterou futuristé považovali za jedinou možnost, jak svět zbavit jeho nešvarů.

K modernímu umění futurismus nejvíce přispěl spojením krásy a vědy. Přímo ovlivnil konstruktivismus, vzdáleně také surrealismus a další umělecké směry.