Nejdůležitější a nejvlivnější hnutí moderního umění - Kubismus

Avantgardní umělecké hnutí z let 1908 až 1914, které přineslo do výtvarného umění novou revoluční myšlenku. Bylo inspirováno renesanční lineární perspektivou a zobrazovalo dílo z mnoha úhlů současně. Kubismus byl vyvinut Pablem Picassem (1881-1973) a Georgem Braquem (1992-1963) a byl pojmenován podle latinského názvu pro krychli, cubus, která byla základním, v tomto uměleckém stylu často používaným, tvarem. Ovlivnil abstraktní umění na dalších 50 let a měl velký dopad na vznik a vývoj nových uměleckých stylů, jmenovitě futurismu, expresionismu a konstruktivismu.

Jeho největším přínosem byla nejen odlišná prostorová koncepce díla, ale také jeho přístup k práci s realitou. Předmět, který se malíři rozhodli zobrazit, rozložili nejprve na ty nejjednodušší geometrické tvary a ty pak dle své fantazie poskládali do obrazu. Zobrazené předměty díky tomu působí deformovaným dojmem. Kubismus se snažil pracovat i se čtvrtou dimenzí a nekonečnem, kvůli čemuž musel řešit problémy vztahů mezi různými předměty a vytvářet nové prostorové vztahy mezi nimi.