Nejdůležitější a nejvlivnější hnutí moderního umění - Pop Art

Andy Warhol, foto: Jack Mitchell
Andy Warhol, foto: Jack Mitchell

Pop Art se poprvé objevil v New Yorku na konci padesátých let a nejvíce rozšířený byl v šedesátých letech. Jeho název je zkratkou anglického "popular art", tedy populární umění. Přestože vznikl nezávisle na sobě ve dvou světových centrech, v Londýně a New Yorku, američtí představitelé se stali mnohem známějšími.

Pop Art reflektoval především populární kulturu a masový konzumerizmus své doby, a ovlivněn byl převážně komerčním uměním a hudbou. Pop Artisté, z nichž nejvíce se proslavil Andy Warhol (1928-1987), vytvořili ikonografii založenou na fotografiích populárních osobností, především pak filmových hvězd. 

Motivy pro svá díla přejímali z plakátu, obalů konzumních produktů, reklamy, filmů a komiksů. Hlavním rysem tohoto směru je využívání velkých formátů a barev a to buď zářivých nebo naopak mdlých. Největší přínos pro moderní umění přineslo Pop Art důkazem, že umění, které dokáže lidi uchvátit, se dá stvořit z čehokoliv a může ho vytvořit kdokoliv.


Andy Warhol: Silver Car Crash / 1963 (reprodukována pouze levá strana diptychu) sítotisk na plátně / á 267 x 208 cm   cena: 105 445 000 USD / Sothebyʼs 13. 11. 2013
Andy Warhol: Silver Car Crash / 1963 (reprodukována pouze levá strana diptychu) sítotisk na plátně / á 267 x 208 cm cena: 105 445 000 USD / Sothebyʼs 13. 11. 2013