Dovolte nám představit druhý ročník mezinárodní veletrh současného umění Ateliér ART Fest 2018. Také letos budou současným umělcům otevřeny prostory pražského Průmyslového paláce, a to ve dnech 7. 9. až 9. 9. 2018.

Co je Ateliér ART Fest

Ateliér ART Fest se zrodil z myšlenky, že umění nezná hranic a je mu vlastní svoboda. Proto i my chceme vytvořit svobodný prostor, v němž se mohou střetnout umělci, jejich publikum, ale také ti, kteří se uměním zabývají v rovině teoretické, ať již coby učitelé a lektoři nebo třeba z hlediska obchodního.

Důležitá je pro nás především osobitosti. Proto každý z vystavujících současně dostane příležitost k tomu, aby představil své jedinečné umělecké vnímání a vlastní tvorbu si sám prezentoval. Chceme, aby na veřejnost mohl proniknout skutečně každý, nezávisle na tom, zda se jedná o profesionála či amatéra. Vystavovatelům mimo to umožňujeme svoje díla nejen divákům představit, ale také i na místě prodávat.

Podporujeme široké spektrum autorů od malby přes fotografii k sochařství. Neomezujeme se výhradně na české umělce, chceme našim návštěvníkům zprostředkovat i tvorbu zahraniční. Svou pozornost upíráme primárně na ty, kteří se věnují současnému umění, neboť se domníváme, že je návštěvníkům svou myšlenkou nejblíže a má pro něj nejvýraznější výpovědní hodnotu.

Co je naším cílem

Obdobný koncept se velmi úspěšně etabloval v zahraničí, pravidelně se umělecké veletrhy konají v západní Evropě, ale také i v USA. Věříme, že se podnětné prostředí, ze kterého může vyrůst významný umělecký svátek, jež si dokáže vybudovat pevnou tradici, máme také u nás.

Ostatně dokládá to i úspěch prvního ročníku. Na něm se představilo celkem 128 tvůrců, na které se přišlo podívat přes 3 000 návštěvníků.

Letošní návštěvnost plánujeme 10 000 lidí a 200 umělců vystavovatelů.

S cílem zvýšit návštěvnickou atraktivitu festivalu jsme se navíc rozhodli doplnit letošní ročník i o pestrý doprovodný program, v jehož rámci se představí hvězdy tuzemské hudební scény.

Program:

Pátek 7. 9. 2018

11 h - 12 h - Slavnostní zahájení 

12 - 16h - poté doprovodný program zahrnující například živé výtvarné prezentace, přednášky a diskuse týkající se současného umění.

16 h - Petr Lüftner - Hudební produkce www.petrluftner.cz

18 h - Emma Smetana - Hudební produkce www.emmasmetana.com

Sobota 8. 9. 2018

11 h - 16 h - doprovodný program zahrnující například živé výtvarné prezentace, přednášky a diskuse týkající se současného umění.

16 h - Barbora Šampalíková - Hudební produkce

17 h - LIVE PAINTING and DANCING PERFORMANCE ´C Í R C U L O´

18 h - Lenka Dusilová - Hudební produkce www.lenkad.com

19.30 h - Vyhlášení cen Ateliér ART Fest 2018

Neděle 9. 9. 2018

11 h - 12 h - doprovodný program zahrnující například živé výtvarné prezentace, přednášky a diskuse týkající se současného umění.

12 h - Pink Floyd Acustic Duo - Hudební produkce

13 h - 17 h - doprovodný program zahrnující například živé výtvarné prezentace, přednášky a diskuse týkající se současného umění.

Během uplynulého ročníku jsme také výtěžkem z prodeje přímo během festivalu vytvořených obrazů formou aukce podpořili nadační fond dětské onkologie KRTEK. S dalšími projekty zaměřenými na pomoc konkrétním dětem chceme pokračovat i v budoucnu.

Usilujeme o to, aby se Ateliér ART Fest stal jakousi multižánrovou kulturní křižovatkou. Ani v uměleckém světe ostatně neexistuje jen jediná správná cesta. Každý směr, kterým se vydáte, vás může obohatit a přinést nové zkušenosti. Proto se každého snažíme podpořit právě v jeho svébytném směřování. Chcete-li se stát součástí této naší vize, jste vítáni.