Petr Ulrich

Práci se dřevem se v naší rodině věnoval již můj děda i otec, kteří byli truhláři. Jako kluk jsem měl dřevo kolem sebe v tátovo dílně a protože mě práce se dřevem voněla a bavila, tak i já jsem se vyučil truhlářem v plzeňské Škodovce, kde jsem měl možnost poznat šikovné a zručné lidi. 

Byl mezi nimi i jeden řezbář, který zde také měl svou dílnu a k němu jsem také jako učedník chodil a obdivoval jeho práci a začal také vyřezávat. 

Díky němu se řezbářství věnuji dvacet pět let a je stále se čemu učit. 

Kontakt:

Email: ulrichpetr@centrum.cz 

Tel.: 607 137 360