Petra Boušková Kvapilová

"Tvrdí, že UMĚNÍ uklidňovat může, ale více by mělo vzrušovat, aktivovat mysl, podněcovat k novým názorům, pohledům i souvislostem.

Co je pro mne umění? "Umění je vyjádření sebe sama s určitým přesahem pro ostatní. Umění jsou otázky i odpovědi, je to energie, pohyb, chaos i řád. Umění není prvoplánové, je tajemné a především věčné. Umění je křehké ve své podstatě, ale zároveň je silné natolik, že svrhne kýč na kolena."

Když jsem byla malá, svoje emoce jsem vyjadřovala hrou na klavír. Pak jsem přešla k výtvarnému umění. Stalo se to pro to, že jsem objevila na dně potůčku jíl, ze kterého jsem vytvářela sošky a které, když na slunci uschly, vydržely věky! Proto jsem se rozhodla, že budu s tímto materiálem pracovat a tak jsem později vystudovala Uměleckou školu v Bechyni, obor keramika. Keramiku a sochy jsem tvořila spoustu let a určitě se k aktivní tvorbě opět vrátím.

Dnes svůj vnitřní svět prezentuji především obrazy a tancem.

Vystudované školy:

1998 – 2002 – Umělecko–průmyslová škola v Bechyni

2002 – 2007 – Pedagogická fakulta na JČU

2007 – 2009 – Grafologie a psychologie na ČGK

2011 – 2015 – Učitelství pro 1. st. ZŠ, UK

2022 – dodnes – Psychoterapie na PVŠPS

Výstavy a výtvarné počiny:

2002 – zhotovení keramického reliéfu pro lázeňský dům Orfeus v Poděbradech

2007 – zhotovení keramického oltářního obrazu sv. Prokopa pro kostel sv. Prokopa v Příbrami

2008 – Výstava Salón mladých výtvarníků Dobříšska

2009 – Výstava Variace hlíny, Galerie pod Zámkem, Rožmitál pod Třemšínem – samostatná výstava

2015 – Výstava "Tři světy", Kostelík sv. Máří Magdalény, výstava tří výtvarnic

2015 – Výstava obrazů "HRA", Café Malý mnich, Mníšek pod Brdy – samostatná výstava

2016 – Výstava obrazů " TANEC", Café Bar Ábeles – samostatná výstava

2016 – Výstava obrazů, Měchenice

2017 – Výstava " Andělé" v hotelu Augustus et Otto, Praha – samostatná výstava

2017 – Výstava Salon výtvarníků Dobříšska, KD Dobříš

2017 - Výstava Splynutí duší, Kostelík sv. Máří Magdalény, výstava 2 výtvarnic

2018 - Výstava Na křídlech, muzeum Železnice, samostatná výstava

2018 - Výstava Salon výtvarníků Dobříšska, KD Dobříš

2019 - Výstava Náš svět, společně s Anatolijem Ključinskym

2021 – Samostatná výstava v kavárně YesBEZ Příbram

2021 - Malba obrazu Sv. Tekly pro obnovený pomník v Dobříši

2022 – Portrét Kamily Stosslové, múzy L. Janačka pro město Písek

Kontakt: 

Tel: 723 242 238 

Email: pkvapilova@seznam.cz

Fb: Petra Bouška Kvapilová