Petra Vlhová

Mgr. art. Petra Vlhová, *1980, sklárska výtvarníčka

"Sklo výsostne povyšuje maľbu, dáva jej štvrtý rozmer, možnosť nekonečnej hĺbky pohľadu."

Mgr. art. Petra Vlhová je absolventka VŠVU v Bratislave, oddelenie sklárskeho výtvarníctva. Venuje sa tvorbe umeleckého a úžitkového skla, objektom, inštaláciám zo skla, dizajnérskej a interiérovej tvorbe, maľbe na sklo a voľnej maľbe. Sklo považuje za živú, dynamickú hmotu, ktorá dýcha, rozpína sa a dokáže meniť tvar. Sklo je plné farebného svetla.

Originalitou invenčného prejavu sa radí k pozoruhodným autorom najmladšej generácie sklárskeho umenia na Slovensku. Profesionálnemu spracovaniu skla v jeho úžitkovej i umeleckej podobe sa venuje už od roku 1995. Za ten čas vytvorila zaujímavé dizajnérske solitéry i úžitkové originály.

Jej tvorba má živočíšny, biomorfný, tvarovo členitý a variabilný bunečný základ, v ktorom pulzuje život. Inšpiráciu nachádza v samotnom cykle života. Hľadá v ňom vzájomné väzby, symboly a súvislosti dvoch protikladov. Napätia medzi nimi, ktoré sú zdrojom života jeho zrodu a nekonečných metamorfóz.

Aktívne sa zúčastňuje kolektívnych výstav sklárskej i maliarskej tvorby na Slovensku i v zahraničí. Za diela získala niekoľko domácich i medzinárodných ocenení.

Je členkou výtvarnej skupiny Cont art. 

Sympóziá, ocenenia, výstavy

2014: Horizonty súčasnosti III. - Výstava umelcov Trenčianskeho kraja, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín; 

2013: Autorská výstava: Zrodenie svetla, Art Minion, Hotel Majovey, Žilina; 

2011: Autorská výstava: Sklo - Župný dom, Púchov; 

2011: Autorská výstava: Sklo - Maľba, Galéria P. Matejka, Nové Mesto nad Váhom; 

2011: Galéria WARNAR - Holandsko; 

2010 Medzinárodná výstava skla GLASTEC, Dusseldorf, Nemecko; 

2010: Autorská výstava - Sklo - Posolstvo svetla, Galéria M.A. Bazovského - Trenčín; 

2010: Výstava autorov, Kysucká galéria, Oščadnica; 

2009: Výstava v obchodnej komore rakúskeho veľvyslanectva na Slovensku, Bratislava;

2009: Cena Stanislava Libenského, Palác brúseného skla v Prahe; 

2009: Študentská a učiteľská výstava SUŠ Trenčín, Prievidza; 

2009: Elpida - Výstava autorov v obchodnej komore rakúskeho veľvyslanectva na Slovensku, Bratislava; 

2008: Výstava autorov z okolia Púchova, Kaviareň "Z", Púchov; 

2008: 7. Medzinárodná výstava výtvarného umenia ART Incheba, Bratislava; 

2008: Autorská výstava: Mandorla, K.gallery, Bratislava; 

2008: Cyklus výstav: Nasledujte kroky E. Suchoňa, SVU - Bratislava, Dom umenia Piešťany, Pezinok, Slovenské národné divadlo, Bratislava; 

2008: Výstava: Drevo, Sklo, Kov, Múzeum Sv. Anton; 

2008: Sympózium A. Dubčeka - Výstava v Národnej Rade SR, Bratislava; 

2008: Výstava Talentov 04-08, Klub GX, Bratislava; 

2008: Prestížna medzinárodná súťažná výstava "Perla Dell Adriatico" Grotammare, Taliansko; 

2008: Medzinárodná cena umenia: Perla Adrie - 1. miesto za maľbu EX AEQUO, Grottammare, Taliansko; 

2007: Horizonty súčasnosti III. - Výstava umelcov Trenčianskeho kraja, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín; 

2007: 6. Medzinárodná výstava výtvarného umenia ART Incheba, Bratislava; 

2007: Maliarske sympózium, Hotel Tartuf, Beladice; 

2007: Kolektívna výstava študentov a absolventov k 40. výročiu založenia sklárskeho ateliéru VŠVU v Bratislave, Kysucká galéria, Čadca; 

2005: Autorská výstava: Sólo pre dušu v Galérii úžitkového umenia K.Gallery, Bratislava;

2004: Výstava absolventov odboru maliarstva sklárskej školy SUV in Lednické Rovne, Župný dom, Púchov; 

2003: III. Medzinárodná výstava UPV SR, Dom kultúry, Banská Bystrica; 

2003: Autorská výstava: Sklo Petra - Župný dom, Púchov; 

1999: Výstava absolventských prác absolventov skla ŠUV v Lednických Rovniach, Trenčiansky hrad - Delová Bašta.

Kontakt:

Web: www.peglass.sk

Instagram: peglass_art

Facebook: obrazy a šperky peglas