Pozvánka na výstavu Moje grafika

Lenka Štěpaníková pochází ze Zlína, kde také vystudovala Střední průmyslovou školu polytechnickou. Její průvodkyní ve světě grafických technik byla akademická malířka Naděžda Čančíková. Grafice se věnuje intenzivně již 10 let a od roku 2017 je členem významného českého grafického spolku SČUG HOLLAR.

 Velkou inspiraci pro svou tvorbu nachází autorka v literárních dílech. Technikou suché jehly v klasickém černobílém provedení vytváří obrazy inspirované českými spisovateli a básníky, jako je například Bohumil Hrabal (Příliš hlučná samota) nebo Bohuslav Reynek. Ze zahraničních autorů ji zaujalo například básnické dílo italského humanisty Danta Alighieriho a ve své tvorbě neopomenula ani Bibli, která inspiruje umělce už mnoho let. Působivost a síla grafik Lenky Štěpaníkové je postavena na dokonalém zvládnutí bohatství typů a výrazů lidské tváře. Její tvorba je výsledkem velkého množství soustředěné a trpělivé práce, jejímž hnacím motorem byla a stále je silná potřeba sdělení. Stejně jako jsou nadčasová literární díla, kterými se inspiruje, je nadčasové také její grafické dílo.

Kurátorka: Lucie Vojtíšková 

Grafická úprava: Martin Ponec 

Adresa: Divadlo pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8 

Otevírací doba: Galerie je otevřena v den konání divadelního představení na velké scéně od 18:00 do 19:00.

Vstup je volný. 

Kontakt: Lucie Vojtíšková +420 723 557 250, anyartprague@gmail.com

www.facebook.com/anyart.cz/

Výstava vznikla za laskavé spolupráce Divadla pod Palmovkou. Galerie pod Palmovkou děkuje za podporu MČ Praha 8. 

Lenka Štěpaníková - MOJE GRAFIKA 

Galerie pod Palmovkou 8. 1. 2018 - 10. 2. 2018