Prague College, britská vysoká škola v Praze, nabízí magisterské a bakalářské programy na třech fakultách: Business, Art & Design, Media & IT. Všechny programy jsou akreditovány a absolventské tituly (BA (Hons), BSc (Hons), MA, MSc) jsou udělovány ve spolupráci s britskou veřejnou vysokou školou Teesside University, což zajišťuje vysokou kvalitu studia v souladu s přísnými britskými požadavky.
Naším základním cílem a závazkem je poskytovat studentům nejen vynikající teoretické, ale i rozsáhlé praktické zkušenosti. Studenti mají možnost spolupracovat s různými organizacemi či firmami a nabyté zkušenosti tak mohou následně využít i ve své kariéře.
Námi poskytované vzdělání je plně mezinárodně uznatelné. Výuka ve všech programech probíhá v anglickém jazyce a mezi přednášejícími jsou absolventi předních českých, evropských a severoamerických univerzit, hostující profesoři, ale i odborníci z domácí a mezinárodní praxe.

SCHOOL OF ART & DESIGN
Studium na této fakultě klade důraz narozvoj kreativity a inovativního myšlení a nabízí vzdělání v tradičníchvýtvarných disciplínách, jakož i v oblasti grafického designu a nových experimentálních médií. Výuka probíhá v kvalitně technicky vybavených kreativních studiích školy pod vedením mezinárodního týmu uměleckých a pedagogických osobností a hostujících českých i zahraničních odborníků z praxe. Je kladen důraz na aktivní zapojení studentů do konkrétních, z praxe vycházejících projektů, workshopů a konferencí přímo napojených na oblasti kresby a malby, fotografie, reklamy, typografie, počítačové grafiky a její využití v praxi včetně 3D animace a web designu, zvukového designu, interaktivních systémů a video produkce.

School of Art & Design nabízí tyto programy:
BA (Hons) Fine Art Experimental Media
BA (Hons) Graphic Design
MA Future Design
MA Fine Art