Přednáškový sál / Lecture hall


Součástí akce bude zajímavý doprovodný program - workshopy, filmové projekce, přednášky apod.

The event has an interesting accompanying program - workshops, films, lectures etc.

Program bude upřesněn. / Program to be determined