Romana Schmittová

Vystudovala grafickou školu v Praze. Od roku 2003 se věnuje malbě. Maluje pod pseudonymem ROSCH a její tvorbu lze zařadit do směru abstraktní exprese.

Maluje na plátna převážně větších rozměrů, často doplňuje malbu o efekty špachtlí, vrypy, kombinované techniky, akvarelové podmalby, grafické prvky a struktury. Inspiraci pro svoji tvorbu nachází nejen v běžném životě, v přírodě a jejích proměnách, architektuře, ale i v nekonečném vesmíru, duchovním a nadpřirozeném světě. Její vnímání těchto skutečností a pocitů přenáší do svých abstraktních děl. Snaží se vkládat do svých obrazů pozitivní energii, barevnost, energičnost a jejím přáním je, aby každé dílo vneslo do lidských myslí a duší pocit světla a harmonie.

V letech 2007 až 2014 svou práci představovala ve stálých prodejních expozicích v Praze. Mezi nejúspěšnější autorské výstavy se řadí expozice v roce 2015 v pražské galerii Solidet pod názvem "Cesta... mezi světy" a společná výstava s Jakubem Ludvíkem na Staroměstské radnici v Praze nazvaná "Osobnosti mezi světy".

Obrazy jsou zastoupené v soukromých sbírkách nejen u nás, ale i v zahraničí

,,Charakterizuje ji tvůrčí poctivost a pokora k řemeslu. Současně i neustálá snaha hledat. Dobrat se podstaty smyslu umělecké tvorby. Touha objevovat a podělit se o objevené i s ostatními. Její obrazy nejsou prvoplánově líbivé, ale přesto či právě proto oslovují svou naléhavostí a niterností umělecké výpovědi. Z velkoformátových děl je znát promyšlený plán, cit pro kompozici i precizně zvládnutá technika. Duchovní rozměr děl navíc vybízí ke kontemplativním úvahám. K zamyšlení nad krásou
a skrytým významem i posláním umělecké tvorby.

Její tvorbu snad nejvýstižněji charakterizuje citát malíře Paula Klee: "Umění nereprodukuje viditelné, nýbrž neviditelné činí viditelným".

(Úvodní slovo o malířce k výstavě napsal pan RNDr. Karel Klaška)

www.rosch-art.com | www.roschdesign.cz


2018 - Autosalon CARent Praha | Praha 10

2018 - Usedlost Ladronka | Praha 6

2018 - Art Cafe | České Budějovice

2017 - Atelier | Říčany, stálá prodejní expozice

2016 - Galerie v pátém patře | Praha 10, výstava pod záštitou starosty MČ P-10

2016 - MALOSTRANSKÁ BESEDA | Praha 1, výstava pod záštitou starosty MČ Praha 1 Oldřicha Lomeckého. Výstava obrazů (ROSCH) a fotografií Jakuba Ludvíka. (Představení projektu, kde se malba propojuje s fotografií ,,Amazonie,,)

2016 - Vinotéka pod Pramenem | Praha, Výstava energetických obrazů ,,Love your life,,

2016 - GALERIE GALVÍNA | Bechyně, Výstava obrazů ,,Metamorfózy,,

2015 - 2016 - ČESKÝ ROZHLAS České Budějovice, Výstava obrazů ,,Mezi světy,,

2015 - SORTE OYNE - České Budějovice, Výstava obrazů

2015 - STAROMĚSTSKÁ RADNICE PRAHA, ,,Osobnosti mezi světy,, výstava pod záštitou radního hl.m.Prahy Jana Wolfa. Propojení dvou světů - Fotografie významných osobností, zachycené objektivem Jakuba Ludvíka v kontrastu se světem expresivní malby malířky Rosch.

2015 - GALERIE SOLIDET | Francouzská 24 | 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Samostatná výstava obrazů ,,Cesta.....mezi světy,,

2014 - JET SET | Praha 5 - Smíchov, Projekt ,,Barevná Fúze,,. Spojení dvou uměleckých směrů malby a umělecké fotografie. ROSCH - malba Josef Rafael - umělecká fotografie. Projekt zakončený výstavou.

2010 - 2014 - Showroom HS Auto Staňek s.r.o. | Strakonice - Nebřehovice, Stálá prodejní expozice

2007 - 2009 - | Praha 1, Stálá prodejní expozice 

Kontakt:

E-mail: rosch@roschdesign.cz

Web: www.roschdesign.cz , www.rosch-art.com 

Instagram: www.instagram.com/roschdesign