Silvia Belis

Autorka je absolventkou DAMU (katedra Alternativního a loutkového divadla, obor Scénografie). Od roku 2014 se věnuje téměř výhradně vlastní práci se dřevem a kresbě komiksů. Dřevěné objekty jsou zpracovány technikou intarzie (obraz vytvořený skládáním a lepením dýh různých barev a struktur) a inkrustace (vkládání dřevěných či kamenných částí do dřeva). 

Tyto tradiční techniky jsou pojaty osobitým způsobem, ne pouze jako dekorativní a ornamentální prvek umělecké práce. Výtvarnice vkládá do dřevěných obrazů své představy a myšlenky v podobě snových krajin, přírodních bytostí či abstraktních vizí. Tyto obrazy, vycházející ze skrytých koutů podvědomí, ji obklopují už od narození. Tvoří fantastický vnitřní svět, který se neustále letmo vměšuje do každodenní reality.

Silvia Gajdošíková Belis
www.silviabelis.cz