Slavomír GIBEJ, Ateliér Busta.sk

Činnosť výtvarného ateliéru Busta.sk začala v r. 2014, no myšlienka založiť výtvarný ateliér so špecifickým zameraním bola u mňa už dávnejšie. Neskôr sa naozaj stala realitou.

Narodil som sa vo Svidníku. Po strednej umeleckej škole v Košiciach, som absolvoval sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Popri škole som sa venoval ilustrácii, komixu, maľbe, fotografii, animácii, priemyselnému a grafickému dizajnu, 3D grafike, a ďalším formám výtvarného prejavu.

Počas štúdia na VŠ pracoval v reklamnej agentúre, kde som vytvoril alebo spolupracoval na množstve kampaní a publikácii. Do môjho port fólia patrí viac ako 200 obalov na CD, MC pre interpretov slovenskej a českej populárnej hudby. Za svoju tvorbu - obal roka, som bol 2-krát ocenený slovenskou hudobnou Grammy.

V obrovskej konkurencii kvality takmer identických prejavov, som bol čoraz viazanejší predstavami objednávateľa než realizáciou vlastných vízií a tvorivých ambícií.​ Chcel som odísť z prostredia, kde sa kreativita stala nástrojom manipulácie a mnohokrát len obmedzenou formou útoku na naše podvedomie. Po takmer dvoch desaťročiach viac menej komerčnej tvorby, kde síce v rámci počítačovej grafiky som mal určitý priestor aj na umelecké vyjadrenie, som sa rozhodol nadobro opustiť svet reklamy a venovať sa výlučne vlastnej tvorbe.​ ​Tento odvážny krok do neznáma mi umožnil spojiť moju remeselnú zručnosť s tvorivou činnosťou, čo mi klávesnica a myš neumožňovali.

Tvorba

Proces vzniku mojích výtvarných diel je zriedkavý, trojrozmerný figurálny prejav, výsostne inšpirovaný ľudským telom. Samotná práca je zložitá manuálna činnosť. Súhra tvaru, farby, dekorácie, dáva objektu ďalší rozmer a atraktívny výtvarný vzhľad. Rozmanitosť povrchovýchj úprav, a farebného prevedenia zvýrazňujú dielo samotné. Charakter diel vyplýva z ľudského tela, preto je moja práca prístupná a zrozumiteľná všetkým, nielen odbornej verejnosti. Moje diela môže posúdiť i nevidiaci.

Atraktivita diel je adekvátna modernej dobe, technologickým možnostiam, novým materiálom, ale aj zmenou myslenia pohľadu na nahotu, ako na krásu ľudského tela. Táto unikátna umelecká forma, exkluzívny a originálny výtvarný prejav, otvára nové možnosti samotného prevedenia figurálnej plastiky. Všetky objekty sú závesné na stenu, nepotrebujú žiaden ďalší priestor - môžu byť náhradou klasického obrazu."

Busta.sk s.r.o.

Mierová 184, 821 05 Bratislava

gsm: +421 905 259 916

https://busta.sk

https://sk.pinterest.com/gibonisko/body-casting-bustask/