Sobota

11.00-11.15

Rozhovor s umělkyní Krasavou Šerkopovou

Jmenuji se Krasava Šerkopová, bydlím v podhůří Orlických hor, i když pocházím z Prahy. Po skončení základní školy jsem hned nastoupila do zaměstnání a později se vícekrát stěhovala, měnila zaměstnání a musela řešit zdravotní problémy. Nyní bydlím v obci Rudoltice v Čechách, kde jsem začala v r.2007 dělat dobrovolnou kastelánku a průvodce na zbývající části kdysi nádherného a výstavného Nového zámku u Lanškrouna, který zde nechal postavit rod Lichteinsteinů v letech 1699-1712. Z kdysi výstavného zámku s pohnutým osudem zbyla třípatrová věž a část rozsáhlých sklepení. Věž byla současnými soukromými vlastníky opravena zatím pouze částečně, kavárna v přízemí nabízí občerstvení.

Když jsem na podzim v r. 2008 přemýšlela, jakou stálou výstavku některého z původních řemesel bych ve věži, kde je vlhko, a kde sály stále nejsou opravené instalovala, aby vystavené věci tyto podmínky vydržely, napadlo mě, že bych mohla využít výrobky z drátu.

Už od dětství mě baví něco vyrábět z různých materiálů a několik let jsem pracovala s drátem a skleněnými perličkami. Protože jsem ale chtěla prezentovat přímo drátenické řemeslo, rozjela jsem se do Prahy na kurz který pořádal mistr Cechu Lubomír Dunaj a tam jsem poprvé viděla jak se drátuje. Velmi mě to zaujalo a naučila jsem se základní smyčkový vzor, který od té doby na svých výrobcích často používám. S přestávkami kvůli zdravotním problémům se od té doby snažím naučit toto řemeslo a používat při výrobě bytových dekorací i šperků postupy, kterými pracovali dřívější dráteníci.

Pocházím z učitelské rodiny, můj děda byl nejen učitelem a později ředitelem v několika školách, i v Praze v Hostivaři, byl také fotograf a akademický malíř krajinář Jindřich Sitte, a uměl pracovat i se dřevem, maminka byla učitelkou mladších žáků. Je možné, že i proto mě tak baví provázet návštěvníky a pátrat po historii zámku, o který se léta nikdo nestaral a o jehož historii se mi podařilo zjistit spoustu údajů dříve neznámých.

Ráda také ukazuji dětem i dospělým zájemcům jak se drátuje, a snažím se o propagaci tohoto dříve opomíjeného ale velmi tvůrčího a zajímavého řemesla. Členkou Cechu českomoravských uměleckých dráteníků jsem od září 2014, kdy jsem se účastnila výroční výstavy Cechu v Praze na zámku ve Štěnicích a získala ocenění za řemeslné zpracování. Před tím jsem vystavovala na každoroční velikonoční výstavě a soutěži svazu invalidů o Nejkrásnější vajíčko lanškrounska, kde jsem se v r. 2013 umístila mezi prvními třemi autory.

https://www.atelierartfest.cz/krasava-serkopova/


11.45-13.15

LIVE PAINTING PERFORMANCE - Andrea Ehret - Aukce vytvořeného obrazu

Tanec: JANA DRDÁCKÁ

průkopnice flamenca v ČR a jedna z našich nejlepších flamenco tanečnic

MALBA: ANDREA EHRET

malířka a arteterapeutka

Přijďte se spolu s námi ponořit do našich ´kruhů´ a prožít s námi naši jedinečnou performance v přítomnosti v rámci mezinárodního veletrhu umění ATELIER ART FEST 2017.

VNa závěr proběhne aukce vytvořeného obrazu.

https://www.atelierartfest.cz/andrea-ehret/


13.15-13.30

Rozhovor s Jules van Middendorp

Julesův styl je ovlivněn tvorbou světově proslulého uměleckého hnutí "Cobra" (1948-1951), do něhož se řadí například Karel Appel, Pierre Alechinsky nebo Asger Jorn.

​Jules pracuje se základními barvami v pečlivě promyšlených plánech. Jeho malby odkazují na nizozemské umělecké hnutí "De Stijl", které v roce 1917 založili význační malíři jako Piet Mondriaan, Vilmos Huszár nebo Theo van Doesburg.

​Již v dětství experimentoval s poměrně velkoformátovými kresbami a akvarely. Později navštěvoval výtvarné semináře na umělecké akademii v Utrechtu.

Již několik let žije a pracuje v Praze. Zdejší kulturní prostředí je pro něj svěžím zdrojem inspirace a nyní představuje novou kolekci olejomaleb.

​Inspiraci pro svá díla nachází na ulicích, což jeho stylu dodává organickou dynamiku.

I když jsou jeho olejomalby abstraktní, lze v nich vysledovat postavy a hudební motivy rezonující v jejich názvech.

https://www.atelierartfest.cz/jules-van-middendorp/


13.30-14.00

Rozhovor se zástupcem firmy European Art

Myšlienka European Art vznikla s cieľom vytvoriť priestor pre jednoduchú a rýchlu prezentáciu súčasnej tvorby umelcov. Hlavným cieľom je vytvorenie umeleckej komunity aktívnych Európskych umelcov, kde môžu svoje diela ich autori konzultovať, zdieľať, predávať, hodnotiť a tak sa inšpirovať, posúvať, podporovať v ďalšej tvorbe. Členovia komunity si zo svojich nahraných umeleckých diel môžu vytvárať portfólia a následne ich prezentovať v 3D virtuálnej výstave, ktorú môžu celosvetovo zdieľať a tak umožniť práve tento bezbariérový prístup k ich tvorbe.

Portál EuropeanArt.sk nie je určený len pre jednotlivcov, ale aj pre umelecké organizácie rôzneho typu (umelecké školy, galérie alebo organizácie späté s umením) a širokú verejnosť. Tu im dávame priestor nielen pre začlenenie do cielenej komunity ale aj priestor pre ich lepšiu propagáciu a cielené zvýšenie povedomia verejnosti o ich existencii, aktivitách a službách.

Našim zámerom je nebrať provízie z predaja umeleckých diel, či už autorov alebo umeleckých organizácií. Ide nám predovšetkým o ich propagáciu a spájanie. Financie z propagácií umeleckých organizácií, umelecky zameraných firiem, sponzorov, investorov a podporovateľov umožnia, aby portál a naša komunita mohla napredovať ďalej, rozvíjať sa a aby sme mohli prezentovať túto komunitu a jej aktivity vo svete.

Okrem aktivít, ktoré na portály EuropeanArt.sk realizujeme, je našou prácou propagovanie členov aj na sociálnych sieťach, výstavách a prepájať tak všetkých, či už jednotlivcov alebo umelecké organizácie.

Veríme, že vďaka nášmu snaženiu a nadšeniu pre tento projekt dokážeme spolu vytvoriť vyššiu hodnotu a prelomiť bariéry, ktoré celoeurópsky umelo vznikajú nech už z akéhokoľvek dôvodu.

https://www.atelierartfest.cz/european-art2/


14.00-14.15

Rozhovor s Vladimírem Kyselou

Fotograf Vladimír Kysela se ve své práci soustředí zejména na zachycení emocí prostřednictvím krajiny. Zkoumá vztah mezi obrazem, literaturou a hudbou. V poslední době se věnuje nezávislým projektům.

Kolekce "Máchovské kontempletace" získala 3. místo v Prix de la Photographie Paris v kategorii "Book Proposal (Series Only)/Fine Art"), byla oceněna porotou v Los Angeles (IPA, International Photography Awards) a v Lucembursku (Luxembourg Art Prize). Projekt Máchovské kontemplace byl také zveřejněn na internetových stránkách prestižního britského časopisu On Landscape a ukázka vyšla knižně ve výroční publikaci "Vision 2016" kurátorského serveru 1X.com.

Ve svém fotografickém vidění je velmi ovlivněn impresionisty, zejména Monetem a Cézannem, a rovněž anglickým malířem Williamem Turnerem. Zajímá ho, do jaké míry je možné se mistrům malířům ve fotografii přiblížit. Používá metodu blendování, prolínání světla, stíny, barvy a kontrasty, pracuje s několika expozicemi ze stejného místa. Projekt Máchovské kontemplace vytvořil jako poctu Karlu Hynku Máchovi.

Vladimír Kysela žije v Liberci, je členem respektovaného fotoklubu Balvan z Jablonce nad Nisou. Jeho další práce si můžete prohlédnout na jeho internetových stránkách.

https://www.atelierartfest.cz/vladimir-kysela/


14.15-14.30

Rozhovor s umělkyní Jane H.

Jane H...spirit in art malířka "Miluji intenzivní barvy" a jsem i trochu netrpělivá. To byl i jeden z důvodů proč padl výběr právě na akrylové barvy. Krom toho, že rychle zasychají, je na nich úžasné to, že se s různými druhy světla mění. Umí být tajemné a neustále nás držet v napětí, jaký tah štětce nám ukáží nebo jaké další barevné tóny nám poodhalí.

Nejdříve jsem začínala s plátny menších rozměrů, ale postupně mě uchvátily větší plochy. U obrazů velkého formátu mě baví hlavně to, že se mohu pořádně rozmáchnout. Pomocí tahů a prolínáním barev vnesu do obrazu dynamiku, hloubku či lehký opar neviditelných a všudypřítomných energií.

Mám ráda abstraktní malbu a intuitivní malbu. Mezi mými obrazy je možné rozlišit tyto směry - volnou tvorbu, energeticky aktivní obrazy a obrazy "přísně osobní".

Ve své volné tvorbě ráda využívám paletu sytých i jemných barev a jejich vzájemného prolínání. Propojení světa kolem nás, vesmíru, který nás obklopuje a mého vnitřního naladění přeneseného do obrazu.

Malba osobních obrazů

Další částí mé tvorby jsou obrazy, které nazývám "přísně osobní".

V těchto malbách se zobrazují touhy a sny člověka, pro kterého je obraz určen. Cílem je podpořit dotyčného pomocí barev, symbolů a vložených energií na jeho cestě životem. Výsledkem je pak přesně vyvážený obraz, který jeho tělo a duše potřebuje. Takto lze namalovat obraz pro celé rodiny, skupiny lidí či určitý prostor.

Tento směr podporují i mé další aktivity spojené s léčením a harmonizací.

Terapeutka, léčitelka, šamanka

Léčím na úrovni srdce, ne na úrovni hlavy. Většinou je totiž velký rozdíl mezi tím, co si myslíme, a tím co skutečně naše srdce = duše potřebuje.

Často přemýšlím, jak pojmenovat svoji práci ...terapeut, léčitel, šaman?

"Já sama bych se nazvala průvodcem. Vidím, cítím, vnímám energie, barvy, bytosti z různých světů."

Všechny tyto vjemy a osobní zkušenosti přenáším skrze svojí ruku a štětec na plátno před vámi....

https://www.atelierartfest.cz/janeh/


14.45-15.00

Rozhovor s umělkyní Lucií Krokolídovou

Narodila jsem se zhruba před sedmnácti lety ve Vlašimi, to jsem totiž poprvé začala spontánně malovat. Můj první obraz se datuje k lednu roku 2000. Pamatuji se na vánoční období, které tomuto roku předcházelo, a svoje mimořádně silné duchovní prožitky. Zpívala jsem tehdy pod hvězdnou oblohou celému vesmíru a v duchu klečící v bílém sněhu současně prosila za všechno živé.

Z reakcí ostatních umělců vím, že asi nejcennější částí mojí tvorby jsou koláže, i když obrazy mám také moc ráda a některých si rovněž považuji. Při tvorbě svých koláží se ale cítím velmi šťastná. Jako bych se najednou ocitla v úplně jiném časoprostoru, čase bez času. V čase, kdy dělám, co nejniterněji cítím, a zároveň (nevím vůbec odkud) beru jistotu, že je to tak správně. Je to docela zvláštní pocit, protože v běžném životě mívám obvykle na věci mnoho pohledů a otázek.

Potom, co jsem poznala sílu tvorby jako cesty sama k sobě, naplňuje mě velkou radostí, když vidím kohokoli tvořit a je vlastně jedno, jak umělecky hodnotné a propracované dílo právě vzniká. Protože dotyčný člověk je v tu chvíli v upřímném kontaktu sám se sebou a to nebývá přes naučené vzorce a stereotypy zdaleka pravidlem. Umělecká díla si ale dokážu náležitě vychutnat jako tu nejlepší laskominku až do poslední čárky, puntíku i tečky.

Jsou mi blízká snová díla Toyen, hladí mě impresionismus Clauda Moneta, těší niterná živost Vincenta van Gogha, nápad a odvaha v dílech Jiřího Davida a Krištofa Kintery, některé provokace skupiny Ztohoven, protože jsou namířené proti lidské hlouposti, stereotypu a konzumu. Miluji spirituálnost a jemnost vystupující z děl Jana Zrzavého, stejně jako laskavost a něhu v pracích sochařky Magdaleny Mézlové. V současnosti postupně navštěvuji Santiniho díla a užívám si tak stavby, z nichž je cítit jejich neustálý život doprovázený snad i pravidelným dýcháním.

Po ukončení psychoterapeutického výcviku jsem začala studovat arteterapii a artefiletiku. Nabízím tak svým klientům (jako Lenka Kaválková) osobnostní růst prostřednictvím výtvarného umění, divadla a hudby. V tom všem k nám totiž promlouvají nevědomé složky našeho vlastního Já. Já, které se hlásí ke slovu a na které čas od času máme tendenci zapomínat.

Ať tedy žije výtvarné i další druhy umění, vzájemný dotek lidských duší a otevřených srdcí...

https://www.atelierartfest.cz/lucie-krokolidova/


15.15-15.30

Rozhovor se zástupcem vydavatelství Kniha Zlín

Nakladatelství KNIHA ZLIN existuje od roku 2004 a v současné době vydává kolem padesáti titulů ročně. Pro české čtenáře pečlivě sestavujeme ediční plán, který mapuje aktuální dění na literární scéně, především světové. Cítíme se být nejen Čechy, ale také Evropany, a proto náš zájem soustřeďujeme ke knihám vycházejících z hodnot západní civilizace, jejích estetických kořenů i její pohnuté historie a které je současně podrobují kritické reflexi. Oslovují nás knihy, které zachycují rozmanité aspekty lidské existence, nahlížejí z různých perspektiv na mezilidské vztahy, zkoumají vztah člověka a společnosti a přinášejí individuální výpověď o dnešním světě. Nevydáváme jen současné romány a kratší prozaické žánry světové a české provenience, ale také knihy z oblasti literatury faktu a poezii. V současné době zaujímají v našem edičním plánu stále výraznější místo knihy o umění, především o umění současném, a roli umění v životě člověka i společnosti.

https://www.atelierartfest.cz/nakladatelstvi-kniha-zlin/


15.45-16.00

Rozhovor s vydavateli časopisu Foto video

Fotografický a pravidelně vycházející měsíčník v celé České i Slovenské republice. Rokem 2017 otevřel již svůj jedenadvacátý ročník.

Nabízí kvalitní fotografie, píše o fotografech a fotografování. Informuje o všem, co s děje na trhu foto, video, mobilní komunikace i IT.Praktickými ukázkami a ve spolupráci se známými osobnostmi radí začínajícím i pokročilým fotografům, jak a co a proč fotit a filmovat, jak se vybavit a čeho se vyvarovat. Umožňuje příjemnou formu prezentace výrobců, obchodníků, dealerů i prodejců širokého sortimentu digitální techniky a spotřební elektroniky. Sleduje evropské a světové trendy fotografování a přináší je exkluzivně svým čtenářům včetně expertiz jejich uměleckých a etických dopadů. Je tradičním a řádným členem prestižní evropské asociace EISA.

Soutěž Fotograf roku

Redakce časopisu FotoVideo pořádá již 17. rokem mezinárodní fotografickou soutěže Fotograf roku!Fotograf roku je všestranná fotografická soutěž probíhající v České i Slovenské republice. Úspěch každého soutěžícího je závislý na jeho vytrvalosti a fotografické univerzálnosti.

Znalci, fotografové a odborní pedagogové jí už neřeknou jinak než "fotografická formule 1". Stala se nejen prubířským kamenem kreativity desetitisíců soutěžících, ale i dokonalým odrazovým můstkem k fotografické kariéře.Je všestranná, univerzální, vyžaduje talent a schopnost přizpůsobit se každému tématu a jejích dvanáct témat vás po celý rok nenechá spát.Jsme moc rádi, že právě časopis FotoVideo a jeho web www.ifotovideo.cz jsou těmi médii, kterým se před léty podařilo takovou soutěž zorganizovat a uvést do povědomí široké fotografické veřejnosti. Soutěž Fotograf roku pokračuje letos již sedmnáctým rokem!Soutěž Fotograf roku má nejen dvanáct témat, ale od 17. ročníku už čtrnáct soutěžních kategorií. Tím dává prostor široké fotografické veřejnosti k získání atraktivních fotografických cen v závěrečném sečtení nasbíraných bodů.Vedle hlavní kategorie nabízí soutěž ještě třináct dalších kategorií, jako například Fotoklub roku, Fotografická škola roku, Fotograf roku Junior, Video roku, Fotograf roku v přírodě a další a další. V soutěži se od začátku doposud zaregistrovalo přes 27 500 fotografů a nahráno bylo přes 367 200 fotografií.Sledujte náš web www.ifotovideo.cz a www.fotografroku.cz

https://www.atelierartfest.cz/casopis-fotovideo/


16.15-16.30

Rozhovor se zástupcem firmy Fomey - Prezentace

Společnost FOMEI vznikla v roce 1990. Čítá tři divize a divize FOTO se zabývá vývojem, prodejem a servisem zařízení pro osvětlování a photofinishing. My ve FOMEI nefandíme nadměrným elektronickým úpravám fotografie, nýbrž ji chápeme v nejširším smyslu slova, tak, jak ji v minulém století definoval filosof Vilém Flusser. Od dob svého vzniku je fotografie doslova závislá na světle a chemii.

A v těchto šlépějích FOMEI kráčí: osvětlovací technika stacionárního i event fotografa na straně jedné, minilaby a fine art tiskárny a event tisková řešení na straně druhé. To vše doplněno důkladnou technickou podporou a spoluprací s univerzitami ČVUT v Praze a VUT v Brně. Fotografie si zaslouží sytě odpovědný přístup, přístup, který není ve 21. století na vrcholu hodnot. Fotografie je archivace, paměť, zároveň však hmotný statek. Proto ji ryze elektronická podoba nesluší a snad ani není možné nazývat obrazový (digitální) kód fotografií. Fotografie je zhmotněný obrazový kód.

A právě možnosti jejího zhmotnění jsou dnes historicky nejširší. FOMEI distribuuje širokou škálu uměleckých i komerčních fotopapírů ve třech řadách: FOMEI Collection, FomeiJet a FOMEILAB. A dbá na nabídku médií a pomůcek pro další zušlechťování fotografie jako je lakování pláten či kašírování fotografií.

Více než deset let je FOMEI hrdým distributorem firem EPSON a DNP. Jedná se o až dojemnou spolupráci, s plánem trvale udržitelného žití.

https://www.atelierartfest.cz/fomei/


16.45-17.00

Rozhovor s umělcem Pavlem Michalicou

*1977 žije a s malováním koketuje v podhůří bájného Blaníku

Původní profesí strojní mechanik ve sklárnách Kavalier v Sázavě ve vývojové dílně. V té době dokázal kreslit a číst pouze technické výkresy. Dodnes ho strojařina velice baví a jen máloco si nechá spravit nebo vyrobit od někoho jiného.

K malování se dostal až prostřednictvím své kreativní manželky Věrky a ze začátku vůbec nevěřil, že by mohl někdy malovat tak, aby to bylo ke koukání. Od roku 2001 byli s Věrkou zakladateli zájmových kroužků keramiky ve více než třiceti základních a mateřských školách ve třech okresech. Po přeškolovacích kurzech s pedagogickým zaměřením dlouhou dobu působil jako lektor a pořadatel kroužků keramiky. Kreativní činnost ho naplňovala především skrze radost dětí, které mohl něco hezkého naučit a tak prošel řadou kurzů malování včetně certifikace metody Bob Ross, aby mohl svou dovednost předávat i dospělým.

Od roku 2011 vyučuje děti i dospělé malovat olejem technikou "Alla prima", což je přímý, velmi dynamický styl způsobu malby. Při malování krajinek jde o spontánní malování, které v nás utváří krásný pocit volnosti a svobody. Je to rychlá, jednoduchá a efektivní technika vycházející z principu dodržení "kroku za krokem" dle odborného vedení lektora při které si namaluje vlastní obraz naprosto každý kdo chce. A to i přes různé bloky získané již ve školním věku, kdy mu někdo vsugeroval nebo hůř zesměšnil ho před celou třídou, že malovat neumí nebo že má svůj výtvor příšerný. Takto poznamenaný člověk si v sobě mnohdy nosí mučivou představu, že nic neumí, nedokáže, že nemá nadání nebo talent a má tak mylné obavy z neúspěchu.

Na Pavlových kurzech dochází k postupnému uvolňování emočních bariér a počáteční obavy a strachy se mění v radost a nadšení z namalovaného obrazu. Účastník takového kurzu je pak na sebe hrdý, že to dokázal, domů odchází s úsměvem a s nezapomenutelným zážitkem a to je Pavlovi tou největší odměnou.

Mnoho z těchto úžasných "napravených" duší pak začíná se svou vlastní tvorbou, protože Pavel je učí malovat a malování milovat.

Vyučuje a maluje krajinky, květiny, zvířata vesmír, též dle fantazie a i akrylem. Má za sebou již několik výstav ve středních a jižních Čechách a na Olomoucku.

Mnohé z jeho obrazů již zdobí soukromé sbírky a dělají radost nejen po celé ČR, ale i v jiných zemích světa.

https://www.atelierartfest.cz/pavel-michalica/


17.00.17.15

Rozhovor s umělcem Jindřichem Lípou 

Před pár dny mi jedna paní, po obdržení velkoformátového obrazu na zakázku, napsala: "Máte můj obdiv, jsem absolutně unešená a velice Vám děkuji, přesně jste pochopil mou představu...máte nadhled a umělecké cítění. Fandím Vám a budu Vás doporučovat všem, koho znám...".

Chcete li celý příběh a co tu paní vedlo k těmto slovům (a není sama), čtěte prosím dále:

V posledních letech se nejvíce věnuji malbě

ABSTRAKTNÍCH VELKOFORMÁTOVÝCH OBRAZŮ DO MODERNÍCH INTERIÉRŮ

Jsme v době moderní výstavby a lidem záleží na kvalitě prostředí v němž žijí a to více než kdy jindy. Mnohdy chtějí místo reprodukce originál, který by esteticky umocnil jejich interiér. Dnes je sice k disposici dost uměleckých děl, ale vzhledem k jejich často menšímu rozměru, či nekorespondující tematice i barevnosti s konkrétním prostředím, se ne vždy mohou uplatnit jako dominantní estetické prvky moderního interiéru.

Proto na mé internetové galerii www.artlipa.cz, své potenciální zákazníky "rozmazluji" tím, že obrazy prezentuji v prostředí skutečných interiérů. Tam lze obrazy v interiérech pohodlně listovat (tento můj "vynález" používám léta a pochvalně se o něm vyjádřili i odborníci v oblasti umění).

Dokonce se osvědčila služba, kdy zákazníkem vybraný obraz, virtuálně promítnu do poslané fotografie jeho interiéru a on se tak ujistí, jestli konkrétní dílo jeho domácnosti "sluší" (podobně, jako když si zkoušíte šaty před zrcadlem). Činím tak i obráceně - zájemce pošle svůj interiér a tento obrázek dostane obratem zpět, s vloženým, esteticky vhodným dílem. Tato práce je zdarma a odběr obrazu není podmínkou. Prostě jakékoli mé práce navíc neplatíte, ani dopravu, pouze cenu díla, danou ceníkem. Je stále stejná od prvního oslovení zákazníkem, až po předání obrazu - to je moje neměnná zásada.

Na Ateliér art festu představím některé své již hotové abstraktní obrazy.

Obraz ode mne si lze ale také nechat namalovat na zakázku. Stačí si v mém vzorníku vybrat z několika desítek artmatric, - přesných estetických obrazových vzorů, které jsem za tím účelem namaloval.

Podle vybrané artmatrice zákazníkem, pak namaluji dokonale autenticky stejný obraz, ve velikosti, kterou si zvolí. Výtvarné dílo je tak "ušité" přímo na míru zákazníka a jeho interiéru. Práci na díle průběžně dokumentuji, k dílu pak přidám časosběrné video malby i s mým osobním věnováním (věrohodnější potvrzení originálu a vlastnictví díla, snad ani být nemůže).

Vycházím vstříc i tím, že mohu do malby vkusně vmalovat, dle přání, nějakou osobní libůstku (slovo, iniciály, oblíbený symbol, otisk ruky dítěte atp.).

Obrazy na zakázku maluji do stran, vypadá to dobře a netřeba platit rám.

Zde je slíbený celý příběh, který jsem zmínil v úvodu:

Jednalo se o mladou rodinu s dvěmi malými dětmi. Nějaký čas řešili otázku jak vhodně zaplnit dominantní stěnu jejich moderního interiéru. Líbila se jim má tvorba, konkrétně jeden můj obraz (artmatrice), ale barevně i formátem neodpovídal situaci v domácnosti. Paní, která si s tím dělala starosti, jsem uklidnil, ujistil, že není žádný problém a pustil se do práce. Podle poslané fotografie jejich interiéru jsem barevně i formátově upravil dotyčnou vzorovou matrici a virtuálně zasadil do fotografie. Toto zpracování se manželům líbilo. Po jejich odsouhlasení jsem obraz namaloval a s časosběrným videem předal novým majitelům. Výsledný obraz, zavěšený v interiéru této rodiny, byl zcela totožný s virtuálním návrhem. Po té mi ta paní za oba manžele napsala to, co jsem odcitoval v úvodu tohoto článku. Vedle těch hezkých slov, vyjádřili manželé, svoji spokojenost, ač nemuseli, ještě finanční částkou navíc...

I v tomto případě jsem se snažil dostát hesla, v jehož duchu přistupuji ke všem zákazníkům:

DOKÁŽI VÁM, ŽE BUDETE SPOKOJENI!...a jsem připraven to dokázat komukoli dalšímu...

Závěrem přikládám další informace o mé práci (více najdete v podrobné autobiografii):

Věnuji se různým výtvarným projevům, například - velkoformátovým kolážím,fotoobrazům, designu (navrhl jsem kolekci patnácti koberců Style Design) atp. 

Mezi počiny, jichž si cením, bych zmínil - získání Evropské ceny (udělila European union of arts, 2009), také reprezentování ČR svými obrazy při 20.výročí sametové revoluce na výstavě v Itálii (Spazio Tadini's art Gallery - "Velvet revolution", 2009, Miláno) a v neposlední řadě toho, že mohu presentovat svá díla na mezinárodní profesionální platformě s uměleckými díly - ARTSTAQ.

https://www.atelierartfest.cz/jindrich-lipa/


17.15-17.30

Rozhovor s umělkyní Janou Procházkovou

Jana Procházková Narozena v Praze roku 1975. Matka švadlena a otec později podnikatel v renovaci přírodního peří. Je mladší sestrou ze dvou děvčat. V dětském věku byla klidná a tíhla více k chlapeckým hrám, než děvčata stejného věku.

Sklony k výtvarné kreativitě a širší zájem o materiály se u ni projevil výrazněji, jak jiné zájmy.

Je absolventkou ZUŠ Dolní Šárka, ŠÚUV textilní řemesla v Praze studovala v roce 1989-1994, dále s ročním odstupem nastooupila na maturitní studium dvouleté Design spotřebních výrobků VŠ Václava Hollara, pod vedením ateliéru Ak.soch. Z. Fojtů. Během této doby aktivně docházela na studia figurální kresby v AVU pod vedením Ak. mal. profesora P. Orieška.

Výrazným rysem tvorby je abstraktní malba. Mnoho barevné kompozice. Pracuje převážně s olejomalbou nebo akrylem. Práce s kompozicí, prostorem, vyvažováním barevných celků i ploch, dělených zásahy čar i náhodných aspektů v celku. Dalším výrazným zájmem je prostá a detailní kresba. V posledních dvou letech po sériích figurativně a květinově tematických kresbách, se práce vyvinula do humoristicky pojatých Curly Birds. Celá kolekce je stále v rozpracované formě.Doplňkově se zabývá portréty na zakázku.

https://www.atelierartfest.cz/jana-prochazkova/


17.45-18.00

Rozhovor s umělcem Lubomírem Štíchou

Žije a tvoří v Kolíně (Kolín nad Labem; Česká republika), kde má ateliér. Studium výtvarného oboru absolvoval soukromě u prof. J. V. Palečka (Výtvarná konzervatoř Praha).

Kromě výtvarného oboru absolvoval studium dějin umění na Univerzitě Karlově v Praze u prof. M. Horyny a ing. P. Macka. Dále vystudoval obory Veřejná a sociální politika + Sociologie (prof. M. Potůček) a Politologie (Prof. J. Liďák a Dr. Z. Zbořil).

Na Národním památkovém ústavu v Praze u doc. PhDr. Josefa Štulce absolvoval vyšší odborné studium památkové péče.

Tvorbu z posledních let tvoří olejomalby na plátně a kolorované kresby. Nedávno ještě kombinoval techniku temper a oleje, než přešel definitivně k olejomalbě. Tím však nenechává ostatní výtvarné techniky bez povšimnutí.

Nejvíce oslovilo tohoto autora právě období "SURREALISMU". Při svých kompozicích čerpá z myšlenek, které používal právě surrealismus a dále ještě tyto obrazové kompozice prokládá prvky své fantazijní reality, čímž dává obrazu osobitý výraz a rukopis.

V roce 2014 obdržel od Australské surrealistické skupiny "C. A. S. M." (Contemporary Australian Surrealist Movement) čestné členství.

https://www.atelierartfest.cz/petr-lubomir-sticha/