Štefan Búš

Narodil jsem se ve vesnici Húl na Jižním Slovensku, kde jsem žil do patnácti let. Jako dítě jsem rád kreslil. Opravdový základ kreslení a malování jsem dostal až ve výtvarném kroužku na učilišti ČKD Praha-Vysočany, kde jsem se vyučil strojním zámečníkem. Po vyučení jsem pracoval v ČKD a později v montážním závodu Škoda Plzeň. 

Na malování nebylo moc času, protože jsem pracovně cestoval po celé republice. Nakonec jsem se usadil v Ostravě, kde jsem pracoval v NHKG, dnešním Mittal Steel. V malování jsem pokračoval v LŠU - večerních kurzech pro pracující, kde jsem se seznámil se všemi technikami malováni i grafiky. 

Několik let jsem chodil soukromě k akademickému malíři Jaroslavu Kapcovi, u kterého jsem se zdokonaloval v technice malby a u Ladislava Ruska jsem vylepšoval techniku grafiky. Výstavy jsme pořádali v rámci školy, dále jako člen sdružení "Bezruč" ve Frýdlantu nad Ostravicí, a samostatné výstavy ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Po odchodu do důchodu jsem se usadil v Křížově u Sovince. Zdejší opuštěný kostelík, který je obecním majetkem, jsem si pronajal a opravil a teď zde mám galerii. Je mi 81 let, můžu malovat a vystavovat k potěšení oka i ducha návštěvníků galerie.