Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem

Střední škola oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem je již 12 let uměleckou školou zřizovanou Středočeským krajem. Od roku 2009 je členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR. Její tradice však sahá až do roku 1890, kdy byla založena jako řemeslná škola.

Současná škola má však zcela novou moderní tvář.

Vyučuje umělecké studijní obory s maturitní zkouškou:

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (ŠVP: Oděvní design)

82-41-M/05 Grafický design (ŠVP: Grafický design)

82-41-M/14 Textilní výtvarnictví (ŠVP: Design interiéru a bytových doplňků)

Na tyto obory jsou žáci přijímáni na základě vykonání talentové zkoušky.

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP: Produkční činnost v umění a reklamě)

Na tento obor jsou přijímáni žáci bez talentové zkoušky.

Výuka všech oborů probíhá v učebnách, ateliérech a dílnách vybavených technikou pro aplikaci moderních výukových metod.

Absolventi studia ODĚVNÍ DESIGN disponují vlastním výtvarným názorem, jsou schopni samostatně vytvořit oděv od výtvarného návrhu včetně technické dokumentace až po zavedení do výroby s využitím výpočetní techniky při uměleckých činnostech. Nacházejí uplatnění jako samostatní návrháři nebo modeláři v oděvních ateliérech, jako módní stylisté i podnikatelé v oblasti výroby, nákupu a prodeje oděvů.

V oboru GRAFICKÝ DESIGN si žáci osvojují vědomosti a dovednosti z okruhu kresby, malby, figurální kresby, uměleckých grafických technik, moderních tiskových technik, fotografie a navrhování grafického designu.

Absolventi potom nacházejí uplatnění jako grafičtí designéři v grafických ateliérech a studiích, jako grafici či artdirektoři v reklamních agenturách, ve vydavatelstvích časopisů i v knižních nakladatelstvích. Ti aktivnější se mohou uplatnit i jako samostatně činní grafičtí designéři a výtvarníci.

Cílem výuky DESIGNU INTERIÉRU A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ je propojit výtvarné dovednosti žáků s dokonalým zpracováním, vytvořit osobitý styl jejich tvorby a vést je k modernímu smýšlení o designu jako celku. Kromě prostorových realizací z různých materiálů (textilie, papír, plast) žáci vytvářejí designérský projekt interiéru od ideové koncepce až po vizualizaci. Absolvent pracuje v profesi designéra a dekoratéra samostatně nebo v interiérových studiích. Je schopen sjednotit funkční účelnost a estetický vzhled interiéru.

Obor PRODUKČNÍ ČINNOST V UMĚNÍ A REKLAMĚ je úzce spjatý s vyučovanými uměleckými obory ve škole. Vedle výuky ekonomických předmětů (ekonomika podniku, marketing, management, účetnictví, písemná a elektronická komunikace) žáci absolvují teoretickou výuku dějin umění a reklamy a prakticky se seznámí se základy některých uměleckých disciplín (počítačová grafika, výtvarná příprava, základní grafické techniky, základy fotografie aj.). Získají produkční a manažerské dovednosti v reklamě, naučí se prezentovat svoji práci, budou spolupracovat s žáky uměleckých oborů na konkrétních projektech, navštěvovat galerie, výstavy a veletrhy v ČR i v zahraničí.

Absolventi se uplatní jako manažeři výtvarných galerií, veletrhů a výstav, workshopů a odborných seminářů, v reklamních agenturách, při spolupráci s divadlem, filmem či osobnostmi z oblasti kultury. Své místo najdou i v oblasti editorské, publikační a rovněž v nakladatelské činnosti. Další možnosti naleznou v zájmových oblastech neprofesionálního umění.

Nejlepší absolventi všech oborů pokračují ve studiu na vyšších odborných i vysokých uměleckých školách.

Prioritou školy je prezentace nejlepších prací žáků na výstavách, odborných soutěžích, módních přehlídkách a společenských akcích. Spolupráce školy s řadou partnerských zahraničních škol přispívá k rozvoji jazykového i uměleckého vzdělávání žáků.

Svojí každodenní činností usilují všichni zaměstnanci o to, aby měla škola dostatek žáků a kvalitou výuky a materiálním vybavením stále patřila mezi renomované umělecké školy v České republice.

STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍHO A GRAFICKÉHO DESIGNU, Lysá nad Labem, Stržiště 475

https://www.ogdlysa.cz

email: sekretariat@ogdlysa.cz

tel.: 325551074, 724537780