Umělecké kurzy - Karin Brůžková

Karin Brůžková - Ateliér pro kočku - Kutná Hora

Můj vztah k malování a umění? Více jsem se o tvorbu začala zajímat, když jsem byla na mateřské se svými dvěma dětmi. Nejdříve jsem malovala s nimi, a protože mě to začalo bavit, začala jsem zkoušet kreslit jejich portréty, když si zrovna hráli beze mě.

Později jsem začala koketovat s perokresbou a časem s akvarelem a kombinací obojího.

Po rozvodu jsem se začala tvoření věnovat mnohem více. Pomáhalo mi to uvolnit se a taky jsem tím způsobem relaxovala. Dosud jsem byla samouk a cítila jsem, že potřebuji vedení, proto jsem se zúčastnila kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou. Toto byl pro mě zlomový okamžik, protože jsem se začala tvorbě věnovat v mnohem větší míře. Po nějaké době jsem začala kurz sama vést v Ledči nad Sázavou a okolí. Asi po čtyřech letech od mého prvního lektorského počinu jsem si v září 2017 otevřela ateliér v Kutné Hoře, kde společně s dalšími tvůrčími lidmi vedu různé kurzy pro veřejnost včetně pobytových víkendů.

Od února 2018 jsme náš ateliér nazvali Ateliér pro kočku.

Na Artfestu představuji nejen svoji tvorbu, ale také tvorbu našich "studentů". Pokud budete mít chuť stavte se u našeho stánku a můžeme si společně něco namalovat 😊

www.umelecke-kurzy.cz