Valexia Panier

Narodila jsem se v Lyonu, ve Francii, kde jsem vystudovala na Univerzitě umění a filozofie v Aix-en-Provence obor výtvarné umění. Následně jsem se usadila v Praze. V letech 2002 až 2008 jsem vystavovala jak v Praze, tak ve Francii. V dalším období jsem se ubírala jiným směrem a věnovala se kreativnímu kulinářství. V posledních dvou, třech letech se opět věnuji umění.

Moje estetická reflexe vychází z hledání místa umění v naší společnosti, kladouce si otázku významu našeho vztahu ke kráse, jež má dle mého názoru svůj původ v reflexi o smyslu života a má tudíž kosmologický dosah.

Již během mých univerzitních studií jsem rozvíjela ideu prázdnoty jako mezery, kde hmota je zvláštní formou energie. Tato reflexe v mé práci vyplývá z mé fascinace prázdnotou, prázdnotou energie, prázdnotou plnosti, prázdnotou dechu života, jako poněkud vágní pojem prázdnoty v taoismu, jenž dnes znovuobjevuji prosřednictvím nových teorií kvantových nauk. Studium těchto infinitezimálních prostor, jakožto nekonečně velkých prostor, od fyziky po kosmologii mě fascinuje a posiluje mou vizi poetické rovnováhy světa a stále silnější intuici, že realita není tím, co vidíme.

Kontakt: