ARTFOREST s.r.o. - MgA. Vilém Frič

Ateliér Artforest výtvarníka a sochaře MgA.Viléma Friče představuje autorské nerezové fontány, sochy a limitované série designu určené pro exteriér a interiér.

Forma zpracování nerezavějící ocele v kombinaci s kameny, sklem či dalšími sochami je tak zcela jedinečná.

Každá fontána je od prvotní skici až po definitivní dílo zpracována zcela osobitě pro daný prostor a klienta s citlivým přihlédnutím k architektuře a charakteru prostoru, pro který je určena. Nedílnou součástí takového díla je i jeho celkový příběh, proces vzniku, a majitel se tak stává JEHO SOUČÁSTÍ, "kmotrem".Díla Viléma Friče jsou určena pro ty z Vás, kteří chtějí doplnit svoji zahradu, dům, kancelář či reprezentativní prostory osobitými autorskými díly."Živé" fontány, které autor představuje na této výstavě, bývají doplněny vodní mlhou, kinetickými prvky, vodopády, světlem, případně dalšími sochami. V jejich přítomnosti můžeme naslouchat hudbě vody, "pramenu života", a radovat se z jeho přítomnosti, krásy a nerušeně relaxovat.Přírodní energizující motivy, vzájemná symbióza, obnovitelné zdroje energie a propojení současné moderní technologie, jsou hlavním motivem autorovy tvorby.

K interiérovému designu přistupuje spíše se sochařským ztvárněním a vždy se jedná o limitované série - originální autorská díla koncepčně spjatá funkcí a základním materiálovým tvaroslovím.V ateliéru u Viléma Friče můžeme vidět i další, již hotová autorská díla, která udělají radost Vám nebo i Vašim blízkým. Například nerezové mísy, svícny, popelníky, sochy, kinetické sochy, designové stoly, atd.

Jak říká sám autor: "Každý z nás je originál a to samé platí i o mé autorské tvorbě. Neexistují dvě stejná díla. Můžete si tedy být vždy jistí, že nikdo jiný nebude mít stejný kousek, jako máte právě Vy."Díla tohoto autora jsou signována podpisem a prodávána pod autorskou značkou VF, nebo firmou Artforest s certifikátem.

Více informací na stránkách www.artforest.cz, kde je k vidění nejen jeho tvorba, ale i tvorba otce MgA. Jiřího Friče.

Vilém Frič

The Artforest studio of the artist and sculptor MgA. Vilém Frič represents the author's stainless fountains, sculptures and a limited series of design designed for the exterior and interior.

The form of stainless steel processing combined with stones, glass or other sculptures is always unique.

Each fountain is processed individually from the original sketch to the final work with a sensitive consideration of the architecture and character of the space. An integral part of that work is the overall story of the process, and the owner becomes a part of it, so as "godfather".

The work of Vilém Frič are designed for those who want to complete their own garden, house, office or representatives spaces with their own original author's works.

The "live" fountains that the author presents at this exhibition are complemented by water fog, kinetic elements, waterfalls, lights, or other statues. In their presence we can listen to the music of water, the "source of life", rejoice their beauty and enjoy undisturbed relax.

Natural energizing motives, mutual symbiosis, renewable energy sources and the interconnection of contemporary modern technology are the main motive for author's creations.

The interior design is rather sculptural, and it is always a limited series - original works of art conceptually connected with function and basic material morphology.

In the studio of Vilém Frič we can see other already finished pieces of art that will delight you or your loved ones. For example: stainless bowls, candlesticks, ashtrays, sculptures, kinetic sculptures, designed tables, etc.As the author himself says: "Each of us is original and the same applies to my creative work. There are not two identical works. So, you can always be sure that no one else will have the same piece as you do."

The works of this author are signed and sold under the authors VF brand, of certified by Artforest.

More information at www.artforest.cz, where you can find also creation of his father MgA. Jiří Frič. 

Studium:

2002-2009 Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, prof. Vratislav Karel Novák ( sochařský atelier, kov šperk )

1997-2001 Střední umělecko-průmyslová škola v Praze ( scenografie)

Výstavy a realizace MgA. Viléma Friče :

2017 ČR / Praha -
Autorská výstava - Obecní dům, Diamantový salonek, ICP Communication, s.r.o

2016 ČR / Praha - Smíchovská náplavka, autorská výstava soch

2015 Itálie /Miláno - Expo český pavilon, mechanické pojezdy pro Laboratoř ticha

2015 ČR / Praha -Muzeum Apple, kreativní a interaktivní návrhy expozic a realizace

2011 ČR / Praha - Bubble stroj "Bublifuk", kinetická socha

2009 Indie / New Dilí - Památník I. Ghándí - rekonstrukce

2006 - ČR / Domažlice - Výstava "Kov a šperk", Galerie Dorka

2005 ČR / Praha - účast na výstavě"VŠUP DNES", Výstavní Síň Mánes

2005 ČR / Praha - účast na výstavě "Jarní úklid", Galerie "U prstenu"

2004 ČR / Jablonec nad Nisou - účast na výstavě "V. K. Novák a jeho žáci"

2002 ČR /Praha - návrhy a realizace kovových plastik do scény divadelní hry "Miláček Boží" v divadle Rokoko

2002 ČR / Praha - účast na výstavě "Salón 2000" - kovová plastika

1999 Česká Televize- Dokument. foto, zpracování filmu K. Smyczka

Kontakt:

Vilém Frič

+420 739 229 698

vilem.fric@gmail.com 

www.artforest.cz

www.artfrest.eu