Vladimír Kysela

Gallery van Middendorp, www.galleryvanmiddendorp.com

Fotograf Vladimír Kysela se ve své práci soustředí zejména na zachycení emocí prostřednictvím krajiny. Zkoumá vztah mezi obrazem, literaturou a hudbou. V poslední době se věnuje nezávislým projektům.

Kolekce "Máchovské kontempletace" získala 3. místo v Prix de la Photographie Paris v kategorii "Book Proposal (Series Only)/Fine Art"), byla oceněna porotou v Los Angeles (IPA, International Photography Awards) a v Lucembursku (Luxembourg Art Prize). Projekt Máchovské kontemplace byl také zveřejněn na internetových stránkách prestižního britského časopisu On Landscape a ukázka vyšla knižně ve výroční publikaci "Vision 2016" kurátorského serveru 1X.com.
Ve svém fotografickém vidění je velmi ovlivněn impresionisty, zejména Monetem a Cézannem, a rovněž anglickým malířem Williamem Turnerem. Zajímá ho, do jaké míry je možné se mistrům malířům ve fotografii přiblížit. Používá metodu blendování, prolínání světla, stíny, barvy a kontrasty, pracuje s několika expozicemi ze stejného místa. Projekt Máchovské kontemplace vytvořil jako poctu Karlu Hynku Máchovi.
Vladimír Kysela žije v Liberci, je členem respektovaného fotoklubu Balvan z Jablonce nad Nisou. Jeho další práce si můžete prohlédnout na jeho internetových stránkách
www.vladimirkysela.com