cs

Vladislava Dayaram Štanclová

Drama v každé tečce.

Už jste se vydali na průzkum sexuální, tvořivé síly, kterou obsahuje Váš vnitřní vesmír? Svět emocí a pocitů, které formují a utvářejí Váš život. Vnitřní svět, který se potom zrcadlí na venek v chování a reakcích druhých lidí na Vás? Když jako žena vychováte děti a začnete mít na sebe čas, možná, stejně jako já začnete přemýšlet:,,To už je jako všechno, co tenhle svět nabízí? Obsahuje? Či proč tu jsme? Ano myslela jsem si, že je mým posláním si najít muže, rozmnožit se a starat se o rodinu. Ani jsem v tom přesvědčení a konání, neměla čas přemýšlet, že mě to nijak zvlášť nenaplňuje. 

Prostě jsem to brala jako závazek, povinnost, poslání… Nevím, prostě jako fakt. Někdy ve čtrnácti při ptaní se prstýnku na niti použitém jako kyvadlo, jsem se dozvěděla, že budu mít dvě děti, či tři, když to třetí budu chtít. V 18 letech, že potkám muže, ve dvaceti si ho vezmu a budeme mít nejdřív syna, pak dceru zrzavou s čokoládovýma očima. Tak se stalo. Naplnila jsem tím svůj osud? Ve třiceti ke mě najednou přišla otázka:,,To už je jako všechno?" A já začala hledat. To něco, co je vším? Ve svém hledání jsem dokonce cítila, že se skrze mě chce narodit další duše dítěte a prosila jsem jí, ať odejde, že už pro ní nemám tatínka. Mé hledání se přetočilo do otázky, čím si tu jsme, či můžeme být jako muž a žena na vzájem? Když hledáš a ptáš se sebe, nacházíš odpovědi. 

Když Tě uchvátí třeba barva, či hmota z papíru a ty z té fascinace nevyhodíš za šest let ani kousek té papírové hmoty, kterou v etapách umělecké inspirace vložíš třeba do dvou soch aktuálně možných ke shlédnutí v průjezdu do úřadu a umělecké školy v Telči. Zhmotnění duchovní, emoční a fyzické síly jedné ženy tou dobou žijící v Českém Krumlově. Všechny ty praktické věci z papíru, jako třeba obálky s modrým pruhem, či účtenky za život. Kartony slepené tavnou pistolí, či lepidlem na tapety. 

Barvy, které svou osobní symbolikou vkládám do obrazu svého emočního prožívání v uskutečňování vize, která přichází z toho, co nás přesahuje. Vyjádření šesti let pokusu, jak se stát umělcem v dnešním světě a jak přežít cestu za svým snem, který ani nemá konkrétní podobu, je jen touhou duše. 

Ptám se kolemjdoucích, jaký význam pro ně mají jednotlivé barvy? Zajímá mě, jestli někdo může správně (podle toho, co jsem do nich vložila já skrz zkušenost mojí duše), přečíst příběhy, které svou barevnou abstrakcí vyprávím? Jednou z obrazu do kterého jsem vložila zradu, přečetla jedna lékařka úzkost. Z jiného jeden učitel charaktery lidí, pro které byly namalovány. To jsem byla nadšená, že někdo je propojen se svým citem a vnímá to, co je očím skryto. Každý obraz je emoční proces a zároveň meditace. Někdy vítr, někdy klid a hravost. Vždy je to hra s vnitřním světem a víra, že ty zážitky předávám na venek. 

Aktuálně tvořím obraz Tři okna nad vinou a sochu ženy na hadovi s názvem Síla ženy. Spolu s jinou sochou, bohyní prosperity a hojnosti k vidění v Telči.

Kontakt:

web: https://skladatelkabarevnehospektra.eu/

Fb: Vladislava Dayaram

Galerie Dayaram

Ig: vladislavadayaram 

Telefon: +420 606223904

Email: vladislavadayaram@gmail.com