Vlnková Ludmila

Žije v hlinenom domčeku so záhradou v malebnej dedinke na Slovensku. Narodila sa v Českých Budějoviciach. Maľuje príležitostne, ale vždy keď sa ozve vnútorný hlas. Má veľa rôznych Hobbys. Momentálne v záujmoch prevláda enkaustika a permakultúra. Rada trávi voľný čas v prírode, skúša jej rozumieť a niečo z nej aj zobraziť no neodmieta ani potulky svojej fantázie a to sa odzrkadľuje aj v jej dielach......

Vlnková Ludmila

Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika

Email: vlnkova@seznam.cz