Vyjádření týkající se akce Ateliér Art Fest 2019

Dovolujeme si zde zveřejnit dopis dnes odeslaný vedení hlavního města Prahy. Dopis byl zaslán zároveň do příslušného výboru hlavního města Prahy. Veškeré reakce zastupitelů či pracovníků magistrátu zde budeme s dovolením zveřejňovat.


Dobrý den,

dovolujeme si obrátit se na Vás v záležitosti týkající se vyjádření uveřejněného na oficiálních webových stránkách hlavního města Prahy, na adrese:

https://kultura.praha.eu/public/db/56/a1/2896359_938962_APREHLED_JEDNOLETYCH__BEZ_ARTMAP__projektu_VYBORU_KUL_ZHMP__WORD__17._1._2019.pdf?fbclid=IwAR2WS0iT00gQE3sRrjB5vyAL6yQsNyCqffOmo-rE-NxV-z-vKv6d7t9iZJw

Jde o vyjádření označené jako BD/464 S-MHMP 965347/2018, týkající se akce Ateliér Art Fest.

V tomto vyjádření je výslovně uvedeno:

"Projekt kombinuje jakousi podobu salonu a uměleckého trhu s tím, že se zdá, že z obou formátů si bere téměř to nejhorší. Koncepce veletrhu/výstavy Ateliér Art Fest vykazuje základní nepoučenost o současném umění. Osoby spojené s projektem nezaručují odborné zajištění projektu, nevidíme žádné výhody pro město Prahu, pokud se tento projekt uskuteční. Jedná se o specifický typ uměleckého veletrhu, určený nikoliv pro soukromé galerie, ale pro výtvarníky, a to velmi nízké kvality, kteří si zde platí nájem - tedy ryze komerční akce, která by podle našeho názoru neměla být podpořena.

Po přečtení tohoto veřejně publikovaného textu, jenž neobsahuje jméno autora, nám bohužel nezbývá nic jiného, než se zásadně ohradit proti uvedenému.

Předně deklarujeme, že je nám známo, že na jakýkoli grant či podporu není právní nárok, a neohrazujeme se tedy proti nedoporučení podpory festivalu Ateliér Art Fest, ale proti formě, jakou je názor nespecifikované osoby předkládán.

Bylo by jistě vhodné uvést jméno, či jména osob, které označily bezmála tři stovky výtvarníků ze 7 zemí za výtvarníky velmi nízké kvality. Jistě pochopíte, že takovéto plošné označení tolika umělců nelze vykládat jinak, než jako znevážení zúčastněných osob a jejich výtvorů a to veřejně a na stránkách hlavního města.

K pochopení samotného principu fungování festivalu Ateliér Art Fest si dovolujeme uvést, že již dvakrát se nám podařilo uspořádat Ateliér Art Fest - mezinárodní festival současného umění, přičemž oba ročníky finančně podpořilo hlavní město Praha. Hlavně díky této podpoře bylo možné festival uskutečnit. Také na III. ročník - Ateliér Art Fest 2019 jsme zažádali město hlavní město Prahu o finanční podporu. Přestože na grant není žádný právní nárok, jsme přesvědčeni, že vyjádření na stránkách hlavního města Prahy je jednoznačně urážlivé a poškozující nejen nás, jako organizátora akce, ale především umělce, kteří se předchozích dvou ročníků zúčastnili a samozřejmě těch více než 120 umělců, kteří jsou již přihlášení na III. ročník.

Ateliér Art Fest vznikl z myšlenky, že umění nezná hranic a je mu vlastní svoboda. Chtěli jsme vytvořit svobodný prostor, v němž se mohou střetnout umělci, jejich publikum i galeristé a obchodníci. Nevytváříme přehlídku toho nejlepšího a nesnažíme se konkurovat galeriím, ale naším cílem je vytvořit prostor, kde každý může představit sám sebe a své dílo, bez jakékoliv cenzury. Profesionálové i amatéři. Chceme dát každému možnost nechat se objevit. Pro celou řadu amatérských autorů je obrovský zážitek už jen to, že mohou svou práci ukázat lidem a promluvit si o ní s dalšími autory. Ale hlavním specifikem tohoto festivalu je, že více než 230 umělců je přítomno po celou dobu trvání akce. Osobní setkání s autorem je mnohdy důležitější než mnoho článků v novinách. Dosud neznámý autor tak může za půl roku třeba i díky tomuto festivalu uspořádat vlastní výstavu.

Na prvním ročníku vystavovalo 128 umělců, druhého se zúčastnilo již 230 vystavujících. Jedinečnost festivalu je jednak v osobní účasti umělců na festivalu, ale také v tom, že zde mají vlastní prostor, kde mohou svá díla prezentovat. Takový formát akce je běžný ve většině západoevropských zemí, ale v Česku doposud akce s takto širokým zaměřením chyběla.

Také jsme připravili před halou umělecký trh a vše bylo doplněno bohatým doprovodným programem. V rámci programu vystoupila například Emma Smetana, Lenka Dusilová, Michal Pavlíček & Monika Načeva a další. Byl připraven dětský koutek pro malé malíře. Jde o festival či veletrh umění, který je unikátní nejen v Praze, ale v celé České republice. Ostatně na webových stránkách atelierartfest.cz lze dohledat seznam všech umělců, kteří se festivalu zúčastnili v jednotlivých ročnících, a také výstavní katalogy ke stažení.

Praha je ve středu Evropy. Pro umělce z jiných zemí, z východu i západu jsme na půl cesty. Potenciál umělců, kteří zde vystavují, je dle našeho mínění obrovský. Budeme pokračovat, i když nemáme žádného velkého sponzora a i navzdory vyjádření publikovanému na internetových stránkách hlavního města Prahy. Zveme všechny zastupitele, aby se přišli podívat a hlavně umělce podpořit - nebo jim naopak říct, co se jim nelíbí.

Vyjádření zveřejněné na stránkách hlavního města Prahy bereme nejen jako znevážení a poškození dobrého jména festivalu, ale hlavně jako urážku všech autorů, kteří u nás vystavovali.

Velice nás mrzí, že hlavní město Praha nechce festival nijak podpořit, neboť se domníváme se, že by si to umělci zasloužili. Umělci si totiž místo na festivalu skutečně platí, ale pokud bychom nastavili ceny komerční, aby z peněz vybraných od umělců bylo možné zaplatit nájem, služby s nájmem spojené (pro informaci celkem platíme městu cca 700 000,- Kč za 3 dny) dále na stavbu výstavních expozic atd.., tak by cena byla tak vysoká, že by si to většina vystavujících nemohla dovolit. Nebudeme se vyjadřovat k ostatním projektům, které v publikovaném materiálu jsou, neboť věříme, že každý má právo o grant či podporu požádat, a je otázkou, zda grant poskytnut bude či nikoli. Obecně ovšem máme za to, že by měla platit prostá lidská slušnost ve vyjadřování, neboť jak doporučení, tak i nedoporučení, lze jistě vyjádřit jinak, než hanlivě a konfrontačně.

Zejména užité vyjádření "výtvarníky, a to velmi nízké kvality", je dle našeho názoru za hranou. Toto vyjádření nejen uráží, ale hlavně i poškozuje přes 280 umělců, kteří na našem festivalu vystavovali na obou ročnících. Ano jsou mezi nimi amatéři, ale rovněž i profesionálové, kteří vystavují a těší se mezinárodnímu uznání.

Žádáme tedy o omluvu za zmíněná vyjádření v publikovaném textu. V případě, že tato omluva nebude zveřejněna na oficiálních webových stránkách hlavního města Prahy, nezbude nám nic jiného, než se společně s vystavujícími umělci domáhat ochrany našich práv soudní cestou, o což nás už jednotliví umělci požádali.

V úctě

Jiří Doležal, pořadatel Atelier Art Fest

Seznamy všech vystavovatelů naleznete zde: https://www.atelierartfest.cz/seznam-vystavovatelu-2019/