Vystavovatelům Ateliér ART Fest

Vážení,

dovolte nám vás tímto srdečně pozvat na druhý ročník Ateliér ART Fest - mezinárodní veletrh moderního umění. Také letos budou současným umělcům otevřeny prostory pražského Průmyslového paláce, a to ve dnech 7. 9. až 9. 9. 2018.

Co je Ateliér ART Fest

Ateliér ART Fest se zrodil z myšlenky, že umění nezná hranic a je mu vlastní svoboda. Proto i my chceme vytvořit svobodný prostor, v němž se mohou střetnout umělci, jejich publikum, ale také ti, kteří se uměním zabývají v rovině teoretické, ať již coby učitelé a lektoři nebo třeba z hlediska obchodního.

Důležitá je pro nás především osobitosti. Proto každý z vystavujících současně dostane příležitost k tomu, aby představil své jedinečné umělecké vnímání a vlastní tvorbu si sám prezentoval. Chceme, aby na veřejnost mohl proniknou skutečně každý, nezávisle na tom, zda se jedná o profesionála či amatéra. Vystavovatelům mimo to umožňujeme svoje díla nejen divákům představit, ale také i na místě prodávat.

Podporujeme široké spektrum autorů od malby přes fotografii k sochařství. Neomezujeme se výhradně na české umělce, chceme našim návštěvníkům zprostředkovat i tvorbu zahraniční. Svou pozornost upíráme primárně na ty, kteří se věnují současnému umění, neboť se domníváme, že je návštěvníkům svou myšlenkou nejblíže a má pro něj nejvýraznější výpovědní hodnotu.

Co je naším cílem

Obdobný koncept se velmi úspěšně etabloval v zahraničí, pravidelně se umělecké veletrhy konají v západní Evropě, ale také i v USA. Věříme, že se podnětné prostředí, ze kterého může vyrůst významný umělecký svátek, jež si dokáže vybudovat pevnou tradici, máme také u nás.

Ostatně dokládá to i úspěch prvního ročníku. Na něm se představilo celkem 128 tvůrců. S cílem zvýšit návštěvnickou atraktivitu festivalu jsme se navíc rozhodli doplnit letošní ročník i o pestrý doprovodný program, v jehož rámci se představí hvězdy tuzemské hudební scény. Během uplynulého ročníku jsme také výtěžkem z prodeje přímo během festivalu vytvořených obrazů podpořili nadační fond dětské onkologie KRTEK. S dalšími projekty zaměřenými na pomoc konkrétním dětem chceme pokračovat i v budoucnu.

Usilujeme o to, aby se Ateliér ART Fest stal jakousi multižánrovou kulturní křižovatkou. Ani v uměleckém světe ostatně neexistuje jen jediná správná cesta. Každý směr, kterým se vydáte, vás může obohatit a přinést nové zkušenosti. Proto se každého snažíme podpořit právě v jeho svébytném směřování. Chcete-li se stát součástí této naší vize, jste vítáni.

Jak se stát součástí Ateliér ART Fest

Přihlášky na Ateliér ART Fest je možné zasílat v elektronické podobě, eventuálně po telefonické domluvě. V případě, že máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte prosím výše popsanými způsoby organizátory, kteří vám je rádi poskytnou. Nejzazší termín pro podání přihlášky je květen 2018.


Zavolejte nebo nám napište. 
Přihlášku plus podrobné informace o veletrhu
včetně všech informací, vám rádi zašleme.