Bc. Zuzana Kováčová

Výtvarníčka, sklárka Zuzana Kováčová sa narodila 17.3.1972 v Čadci, vyrastala v Kysuckom Novom Meste a od roku 1996 žije v Púchove.

V rokoch 1986-1990 študovala na Střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železnom Brode- odbor výtvarné spracovanie skla- tvarovanie, maľovanie a leptanie skla.

Pracovala ako samostatná maliarka- návrhárka na oddelení technického rozvoja, v experimentálnej dielni v Spojených sklárňach Lednické Rovne, aj ako návrhárka vianočných ozdôb VD Okrasa Čadca.

1995-1998 absolvovala vysokoškolské (bakalárske) štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde získala titul bakalár.

10 rokov pôsobila ako dielenská učiteľka na Škole úžitkového výtvarníctva Lednické Rovne (neskôr Združená stredná škola sklárska Lednické Rovne), kde vyučovala nielen praktické dielenské vyučovanie, ale aj výtvarnú prípravu, navrhovanie a špeciálnu technológiu pre odbor maľovanie a leptanie skla.

V súčasnosti pracuje ako administratívna pracovníčka v softwarovej firme, ale naďalej sa venuje výtvarnej činnosti, hlavne zdobeniu skla gravírovaním a pieskovaním, maľbe na hodváb, mozaike a keramike. V poslednej dobe sa venuje kombinácií rôznych výtvarných techník a mixed médiam. Spolupracuje aj s Centrom voľného času Včielka Púchov, kde v minulosti viedla keramický krúžok a krúžok netradičných výtvarných techník, teraz tam vedie krúžky Preschool English a keramický krúžok Zvonček.

Zúčastnila sa niekoľkých kolektívnych výstav, okrem Púchova aj napr. medzinárodná výstava Mosty v maďarskom Salgotarjane, bienále amatérskej keramiky Trenčín.

Kontakt: 

tel. č. +421 904 265 072 

e-mail: zuza.kovac@centrum.cz