Zuzana Kulhánková

Zuzana Kulhánková se zabývá tvorbou převážně abstraktních obrazů a plastik. Hlavním rysem a jasným poznávacím znakem její tvorby je užití kombinované techniky, originálních a nestandardních materiálů a specifické barevné spektrum s typickým použitím zlaté a stříbrné barvy.

V autorčiných obrazech se setkáte se strukturálními nánosy, gestickou malbou s důrazem na samotný akt tvorby, invazivním zásahem přímo skrz plátno i s plošnými variantami, ve kterých se objevuje zájem o prostorovost a vytvoření optického dojmu hloubky díla. Plastiky dostávají organické tvary a stejně jako v obrazech zde dominantně figurují kovové barvy. 

Mimo malbu a sochařství se autorka nově věnuje také vytváření betonových designových dekorací. Záliba v architektuře a interiérovém designu vyústila sérií doplňků, kterou nadále rozšiřuje. Vytváří tak krásný kontrast - surový beton, materiál strohý, klasický a současně moderní v protikladu ke stříbrným a zlatým obrazům a plastikám. Toto propojení shledává nadčasovým a jedinečným řešením.

Kontakt:
mobil: +420 737 080 784
email: kulhankovazuzana@gmail.com
webové stránky: www.zuzanakulhankova.com
Facebook: https://www.facebook.com/zuzanakulhankovaobrazyasochy